DIP381 Operētājsistēmas

Kods DIP381
Nosaukums Operētājsistēmas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Eleonora Latiševa, Igors Ščukins
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets aptver padziļinātu teoretisko materiālu par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Tiek apskatīta OS struktūra, svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principi, kā arī iztirzāta būtiskāko OS apakšsistēmu darbība – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldība. Tiek dots mūsdienu OS pārskats..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt padziļinātas zināšanas par datoru operētājsistēmu pamatnostadnēm, koncentrējot uzmanību uz principiem, kas kopējie dažādām operētājsistēmām. Operētājsistēmām ir būtiska nozime datorsistēmu funkcionēšanas nodrošināšanā un tāpēc svarigākie uzdevumi ir: dot priekšstatu par OS struktūru, apskatīt svarīgākās OS sastāvdaļas un to funkcionēšanas principus, iztirzāt būtiskāko OS apakšsistēmu darbību – procesu, atmiņas, ievadizvades un datņu pārvaldību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot OS funkcionēšanas principus un skaitļošanas procesu mijiedarbību. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Spēj lietot dažādas OS, izstrādāt skriptus. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Spēj instalēt un noskaņot dažādas operētājsistēmas un servisa sistēmas. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Priekšzināšanas Programmēšanas valodas, datu struktūras

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
135.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RDBI0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-515 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
RDBI0 2. kurss, 3+4 grupa
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-515 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RDBF0 2. kurss, 5+6 grupa
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-515 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RDBD0 2. kurss, 7+8 grupa
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-515 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RDBD0 2. kurss, 9+10 grupa
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Pap.eks. Prof. E.Latiševa Sētas 1 (Meža 1/3)-509 0 10.00 - 12.00
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Āzenes 12-103 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-515 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Prof. E.Latiševa, N.Kante Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
ADBD0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
ADBD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AEBO0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Prof. E.Latiševa Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-525 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]