DSP201 Datu bāzu vadības sistēmas

Kods DSP201
Nosaukums Datu bāzu vadības sistēmas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Mācībspēks Jānis Eiduks, Viktorija Vinogradova, Andrejs Grigorjevs, Ainārs Auziņš, Pēteris Rudzājs, Oļegs Verhodubs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Datu bāzu (DB) tehnoloģijas pamatjēdzieni. DB vadības sistēma (DBVS), tās pamatfunkcijas. DBVS tipi. Relāciju DB iespējas un ierobežojumi. DB datu definēšanas valodas. Datu vaicājumu valodas SQL, QbE. Lietojumu veidošana DB sistēmām. DBVS programmēšanas automatizācijas līdzekļi. DBVS iekšējās programmēšanas valodas. Datu apmaiņas standarti. DB un DB sistēmas projektēšanas pamatjēdzieni..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēj uzprojektēt un realizēt relāciju datu bāzi. Spēj pielietot datu izgūšanas valodas (SQL). Spēj izstrādāt lietojumu datu bāzei izmantojot datu piekļuves tehnoloģijas
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj uzprojektēt un realizēt normalizētu datu bāzi. Spēj definēt datu bāzes papildus ierobežojumus - Praktiskais darbs „Datu bāzes izstrāde” / Eksāmens
Spēj izgūt datus no relāciju datu bāzes pielietojot dažādas SQL konstrukcijas. - Praktiskais darbs „Datu izgūšana” / Eksāmens
Spēj noformēt izgūtos datus lietotājam piemērotā veidā - Praktiskais darbs „Datu bāzes atskaišu veidošana” / Eksāmens
Spēj izstrādāt lietojumu datu bāzei izmantojot datu piekļuves tehnoloģijas un automātiskos izstrādes rīkus - Praktiskais darbs „Datu bāzes lietojuma izstrāde” / Eksāmens
Spēj izveidot vienkāršu datu noliktavu esošajai datu bāzei - Praktiskais darbs „Datu noliktavas izstrāde” / Eksāmens
Priekšzināšanas Diskrētās struktūras datorzinātnēs.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RDBI0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBF0 2. kurss, 7 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBI0 2. kurss, 3+4 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBF0 2. kurss, 5+6 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-103 1 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBD0 2. kurss, 9+10 grupa
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBD0 2. kurss, 11+12 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBD0 2. kurss, 8 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-108 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDCM0 2. kurss, 14 grupa
1 Lab.d. Lektors A.Auziņš Sētas 1 (Meža 1/3)-105 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors A.Auziņš Meža 1/1-301 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADBD0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AMBM0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADBD0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
DDBD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
DDBI0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
DDBF0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-407 2 14.15 - 15.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 08.30 - 10.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors O.Verhodubs Smilšu 90-406 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
ADBD0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AECA0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
ADMD0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AEBC0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Pētnieks A.Gaidukovs Daugavgrīvas 2 (Meža 1/4)-220 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]