DIP122 Programmēšanas valodas

Kods DIP122
Nosaukums Programmēšanas valodas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Larisa Zaiceva, Jeļena Jevsjukova, Aleksejs Jurenoks, Inese Simkeviča
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija 1. daļa. Programmēšanas valodas pamatelementi: konstantes, mainīgie, datu tipi, operatori, u.tml. Lineāru, sazarotu un ciklisku skaitļošanas procesu programmēšana. Programmu kompilācija, atkļūdošana un izpilde. .
2. daļa. Programmēšanas valodas klasifikācijas, mašīnatkarīgas un mašīnneatkarīgas, universālas un problēmorientētas programmēšanas valodas. Valodas sintakse un semantika. Dažādu programmēšanas valodu apskats..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādām programmēšanas valodām, programmēšanas valodu izveides koncepcijām, kā arī iemācīt studentiem izstrādāt un realizēt programmas valodās Pascal un C dažādu uzdevumu risināšanai. Priekšmeta uzdevumi: 1) aplūkot dažādu klašu programmēšanas valodas, analizējot to sintaksi un lietošanas iespējas; 2) aplūkot programmēšanas valodu Pascal un C pamatkonstrukcijas, to sintaksi un semantiku; 3) iemācīt studentiem izstrādāt programmas valodās Pascal un C, lai sagatavotu turpmāko priekšmetu studijām; 4) izskatīt valodas Asemblers, Prolog, Lisp.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina programmēšanas valodas, to klasifikāciju, lietošanas iespējas, valodas Pascal pamatelementus. - Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme (1. daļa).
Pārzina programmēšanas valodu sintaksi un semantiku, dažādu valodu lietojumsfēru, programmu veidošanas tehnoloģiju, valodu C, Asemblers un Prolog pamatelementus. - Nokārtots eksāmens, par kuru iegūta pozitīvā atzīme (2. daļa).
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal sazaroto procesu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal masīvu apstrādei ar funkcijām un procedūrām. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā Pascal simbolu virkņu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C sazaroto procesu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 4. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C masīvu apstrādei ar funkcijām. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 5. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt programmu valodā C simbolu virkņu apstrādei. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 6. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt vienkāršu programmu valodā Asembler. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 7. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt un izpildīt vienkāršu programmu valodā Prolog. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 8. laboratorijas darbu.
Priekšzināšanas Atbilstoši vidusskolas programmai

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2017/2018 gada pavasara semestris
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
2 Pr.d.; Lab.d. S.Jurenoka Sētas 1 (Meža 1/3)-511 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Lekc. A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-511 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
RDCM0 2. kurss, 12 grupa
2 Pr.d.; Lab.d. S.Jurenoka Sētas 1 (Meža 1/3)-106 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Lekc. A.Jurenoks Sētas 1 (Meža 1/3)-511 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
CDKD0 1. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 09:15 - 13:00
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2 Lekc. O.Bāliņš RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 14:05 - 17:05
2018/2019 gada rudens semestris
RDCM0 2. kurss, 14 grupa
1 Lab.d. Pētnieks N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-209-211 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Pētnieks N.Kante Sētas 1 (Meža 1/3)-209-211 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Prof. L.Zaiceva Sētas 1 (Meža 1/3)-503a 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Prof. L.Zaiceva Sētas 1 (Meža 1/3)-503a 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]