DST113 Datortīkli

Kods DST113
Nosaukums Datortīkli
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Valerijs Zagurskis, Aigars Riekstiņš, Romāns Taranovs, Anatolijs Morozovs, Ziedonis Vēzis, Arnis Cīrulis
Kredītpunkti 6.0 (9.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Tīklu tipi; tīklu uzbūves principi; OSI etalonmodelis; Tīkla daudzslāņu arhitektūra; hierarhiskā komunikācija starp sistēmēm, slāņu funkcijas, protokola un servisa jēdzieni; lokālie tīkli:bāzes, topoloģijas, fiziskā pārraides vide, signālu pārraides veidi, tīkla adaptera plates,vides pieejas metodes; lokālo tīklu galvenās tehnoloģijas un protokoli; tīkla administrēšana; apvienoto tīklu radīšana;globālie tīkli; tīklu pārvaldības pamati; pārvaldības funkcionālie apgabali: veiktspējas, konfigurācijas, uzskaites,bojājumu un datu drošības pārvaldība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sagatavot speciālistus, kuri spēj izmantot, piemeklēt un izstrādāt dažāda veida tīklu tehnoloģijās sakņotu visādu procesu attīstību veicinošus risinājumus
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj apspriest datoru tīklu pamatprincipus, priekšrocības un ierobežojumus, pārzina infrastruktūras elementus un tehnoloģiju dzīves ciklus - Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus jautājumus, gan situācijas analīzi .
Spēj argumentēt tīklu tehnoloģiju ieviešanas (vai arī neieviešanas) nepieciešamību atkarībā no ražošanas ( biznesa) procesa veida - Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs
Izmantojot atbilstošus rīkus, spēj patstāvīgi izmantot gatavas metodes un modeļus, lai izvēlētos starp tiem piemērotākos attiecībā pret mērķiem - Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs
Priekšzināšanas Specialitātes ievada kursi

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
270.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RDKD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lekt. A.Riekstiņš Sētas 1 (Meža 1/3)-313 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Lekt. A.Riekstiņš Sētas 1 (Meža 1/3)-313 1 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
CDKD0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
1 Lekc. Ģ.Užāns RTU CF - Piebalgas iela 3-104 0 13:30 - 16:35
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]