HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija

Kods HSP380
Nosaukums Apvienotā Eiropa un Latvija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Sociālās zinātnes
Struktūrvienība Sociālo zinātņu katedra
Mācībspēks Aleksejs Šņitņikovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Apvienotās Eiropas būtība. Apvienotās Eiropas institūcijas. Ekonomiski sociālā,politiskā drošības integrācija. Latvija Eiropas Savienībā: perspektīves un problēmas. Lisabonas līguma nozīme Eiropas Savienības un Latvijas attīstībā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis: radīt priekšnoteikumus studentiem kļūt par Eiropas Savienības apzinīgiem pilsoņiem, kas zina un spēj izmantot ES dotās iespējas savas personības vispusīgai attīstībai Uzdevumi: 1. prast saskatīt ES pastāvēšanas objektivitāti un tās nepieciešamību katra ES pilsoņa interesēs; 2. satuvināt savas individuālās vajadzības un vērtību sistēmu ae ES vērtībām (māk rīkoties atbilstoši vispārējiem demokrātijas principiem); 3. prot sameklēt informāciju par savai attīstībai nepieciešajiem nosacījumiem ES informatīvajos resursos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot Eiropas Savienības izveides mērķus un to īstenošanas ietekmi uz katra ES pilsoņa dzīves kvalitāti - Diskusija (ieskaitīts)
Māk atšķirt Latvijas politikas un Eiropas Savienības kopējās politikas raksturu - Lomu spēle (ieskaitīts)
Prot pieņemt lēmumus atbilstoši kādai no Eiropas Savienībā dominējošām ideoloģijām - Seminārs ar grupu darbā izstrādātiem lēmumiem (ieskaitīts)
Zina savas iespējas pilnveidoties Eiropas Savienības piedāvājumu ietvaros - Diskusijas (ieskaitīts)
Priekšzināšanas Vidusskolas jaunāko laiku vēstures kurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 2. kurss, 1+2 grupa
1 I Docents A.Šņitņikovs Nenoteikta- 0 14.00 - 14.00
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Kaļķu 1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Kaļķu 1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBD0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Kaļķu 1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RDBF0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Kaļķu 1-301 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RWBW0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Ķīpsalas 6b-308 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Ķīpsalas 6b-308 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RKBK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents A.Šņitņikovs Ķīpsalas 6b-308 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]