BMT712 Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss

Kods BMT712
Nosaukums Būvmateriālu īpašības un ražošanas tehnoloģijas, pamatkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Mācībspēks Diāna Bajāre, Genādijs Šahmenko
Kredītpunkti 5.0 (8.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju kursa apguves laikā studējošie iegūs vispārīgu informāciju un zināšanas par dažādiem būvniecībā biežāk lietojamiem materiāliem, to ražošanas tehnoloģijām, īpašībām un pielietojumu. Apgūs terminoloģiju un būvniecības materiālu testēšanas metodes. Spēs salīdzināt sava starpā dažus būvmateriālus un izvēlēties nepieciešamo atbilstoši prasībām un dažādu tehnisku problēmu risināšanā..
Kursa apguves laikā attīstās studentu loģiskā domāšana un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar citiem specialitātes mācību priekšmetiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt vispusīgas zināšanas par būvniecībā visbiežāk izmantotajiem būvmateriāliem, to ražošanas tehnoloģijām, īpašībām un pielietojumu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast sakarības: vielas uzbūve – materiāla struktūra – materiāla īpašības – materiāla pielietojums. - Testi ORTUS vidē, starppārbaudījums.
Spēj novērtēt biežāk būvniecībā lietojamo materiālu ražošanas tehnoloģiskos procesus un īpašības, kuras ir atkarīgas no būvmateriālu ražošanas tehnoloģijas. - Testi ORTUS vidē, starppārbaudījums.
Zina un prot raksturot būvmateriālu īpašības un to pielietojumu. - Laboratorijas darbi.
Prot pielietot zināšanas par būvniecībā visbiežāk izmantotajiem būvmateriāliem, to īpašībām un pielietojumu. - Pārbaudes darbs.
Spēj veikt eksperimentālo datu analīzi un izdarīt secinājumus par pētījumu, noformēt darba protokolu atbilstoši prasībām. - Laboratorijas darbu aizstāvēšana.
Iegūst pamatzināšanas turpmākajām studijām būvzinātnes nozarē. - Gala pārbaudījums - eksāmens.
Priekšzināšanas nav prasību

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Vadošais pētnieks G.Šahmenko Paula Valdena iela 3/7-219 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Vadošais pētnieks G.Šahmenko Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 4 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-116 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Vadošais pētnieks G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-300 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RBCB0 1. kurss, 5 grupa
1 Lab.d. Vadošais pētnieks G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-400 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. D.Bajāre Āzenes iela 12-K1-115 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
1 Pr.d. Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
1 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-300 0 10:00 - 15:00
1 Lekc. Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-300 0 10:00 - 15:00
1 Pr.d.; Lab.d. Asociētais profesors G.Šahmenko Ķīpsalas 6b-300 0 10:00 - 15:00
DBKV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 5 17.30 - 20.05 * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]