BBK728 Būvkonstrukciju projektēšanas pamati

Kods BBK728
Nosaukums Būvkonstrukciju projektēšanas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Andīna Sprince, Leonīds Pakrastiņš, Līga Gaile, Aiva Kukule, Karīna Buka-Vaivade, Jānis Šliseris, Līga Radiņa, Rihards Gailītis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Kursā tiek apgūti sekojošie temati: konstrukciju materiāli, to īpašības, priekšrocības un trūkumi; izotropu un anizotropu materiālu deformēšanās atkarībā no slodzes virziena un lieluma; deformāciju un spriegumu noteikšana; plakanisko un telpisko būvkonstrukciju veidi; konstrukciju projektēšanas būvnormatīvi, slodzes un iedarbes, to sakārtojumi; konstrukciju elementu dimensionēšanas un nestspējas aprēķinu pamati..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti spēs veikt aprēķinus iedarbēm un piepūlēm, kā arī atsevišķu konstrukciju elementu dimensionēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt vairāku spēku kopspēku un balsta reakcijas. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj sastādīt vienkāršo būvkonstrukciju aprēķina shēmu. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj aprēķināt piepūles stieptos, spiestos un liektos elementos. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj aprēķināt iedarbes uz konstruktīviem elementiem. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Orientējas spēkā esošos būvkonstrukciju projektēšanas normatīvos. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēs veikt atsevišķu konstrukciju elementu dimensionēšanu. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Fizika un matemātika vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 1. kurss, 1+2+3+4+5 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Sprince Āzenes iela 12-K1-116 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
2 Lekc. Asistents L.Radiņa Āzenes 12-121 0 10:00 - 14:00
2 Lekc.; Pr.d. Asistents L.Radiņa Āzenes 12-121 0 10:00 - 14:00
2 Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Asistents L.Radiņa Āzenes 12-121 0 12:30 - 16:30
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 1. kurss, 3+1+2+4+5 grupa
2 Lekc. Asociētais profesors A.Sprince Āzenes 12-102 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]