AER700 Nesagraujošās kontroles metodes

Kods AER700
Nosaukums Nesagraujošās kontroles metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Aleksandrs Urbahs, Margarita Urbaha, Nikolajs Glīzde, Jurijs Feščuks
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nesagraujošās kontroles metožu tehniskie raksturojumi un pielietošanas nozare transporta līdzekļu ekspluatācijā un remontā. Detaļu bojājumu un defektu veidi. Kapilārās kontroles metožu būtība. Kapilārās kontroles metožu veidi: krāsu un luminescentā metodes. Magnētiskā pulvera kontrole: būtība, detaļu magnetizēšanas un atmagnetizēšanas metodes, magnētiskās suspensijas, tehnoloģiskās operācijas. Akustiskās nesagraujošās kontroles metodes: ultraskaņas un pretestības metodes. Virpuļstrāvu nesagraujošā kontrole. Rentgenogrāfiskā nesagraujošā kontrole. Nesagraujošās kontroles metožu izvēle..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sniegt zināšanas par transporta mašīnu detaļu un mezglu nesagraujošajām tehnoloģiskajām metodēm, kuru apgūšanas un laboratorijas darbu veikšanas rezultātā studenti iegūs sekojošas iemaņas: - spēju analizēt transporta mašīnu detaļu un mezglu ekspluatācijas slēptos bojājumus un to rašanās cēloņus, kā arī prasmi atrast šādus bojājumus, pielietot atbilstošās nesagraujošās kontroles metodes un līdzekļus; - spēju analizēt un izvēlēties detaļu un mezglu nesagraujošās kontroles metodes, kā arī prasmi izstrādāt nesagraujošās kontroles tehnoloģiju atkarībā no detaļu materiāla, konstruktīvām īpatnībām un bojājumu izvietojuma detaļās.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt transporta mašīnu detaļu un mezglu ekspluatācijas slēptos bojājumus un izvērtēt to rašanās cēloņus. - Laboratorijas darbu pārskati un to aizstāvēšana; eksāmens.
Prot izvēlēties nesagraujošās kontroles metodes un līdzekļus atkarībā no detaļu materiāla, konstruktīvām formām un slēpto bojājumu rakstura, lai atklātu detaļu slēptos bojājumus. - Laboratorijas darbu pārskati un to aizstāvēšana; eksāmens.
Spēj izstrādāt nesagraujošās kontroles tehnoloģiju noteiktām transporta mašīnu detaļām. - Laboratorijas darbu pārskati un to aizstāvēšana; eksāmens.
Priekšzināšanas Fizika, mašīnbūves materiāli, lietišķā mehānika

Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RMCL0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. N.Glīzde, Asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks Lomonosova 1A k-1-VII 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. N.Glīzde, Asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks Paula Valdena iela 1-309 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. N.Glīzde, Asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks Paula Valdena iela 1-309 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lekc. N.Glīzde, Zinātniskais asistents J.Feščuks, Asistents P.Nagaraj Lomonosova 1A k-1-VII 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]