BBK760 Koka konstrukcijas

Kods BBK760
Nosaukums Koka konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Imants Mieriņš, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Koksnes un koksnes materiālu konstruktīvās īpašības. Aprēķinu normas un konstrukciju elementu aprēķinu pamatprincipi. Sienu un pārsegumu konstrukcijas. Salikta šķērsgriezuma statņi, sijas, paneļi, kopnes, loki, rāmji. Plaknisko konstrukciju telpiskā nostiprināšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs izprast koka elementu un to savienojumu darbību būvkonstrukcijās. Spēs praktiski pielietot koka konstrukciju aprēķina un konstruēšanas pamatprincipus. Spēs noteikt slodzes, kuras iedarbojas uz ēkām, un veikt koka elementu un to savienojumu projektēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj aprēķināt koka konstrukciju elementu nestspēju. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj pārbaudīt koka elementu stiprību un noturību pie dažādiem konstrukciju slogošanas gadījumiem . - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj eksperimentāli novērtēt konstrukciju elementu modeļu darbu, uzņemot slodzes. - Aprēķina darbi, eksāmens.
Priekšzināšanas Materiālu pretestība, būvmehānika, metāla konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]