IMP739 Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana

Kods IMP739
Nosaukums Muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskā vadīšana
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Normunds Rudzītis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Studiju priekšmets iepazīstina studentus ar stratēģiskās vadīšanas principiem, valsts iestāžu darbības stratēģisko vadīšanu, nodokļu un muitas administrāciju darbības stratēģijām, procesiem, finansēšanas modeļiem. Aplūkoti atbalsta procesi, cilvēkresursu vadīšana, nodokļu un muitas administrāciju labas pārvaldības un integritātes (pretkorupciju un citu risku novēršanas) aspekti..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par nodokļu un muitas administrāciju stratēģisko vadību, nodokļu un muitas iestāžu stratēģijām un pārmaiņu vadību. Kursa apgūšanas rezultātā studenti pārzin nodokļu un muitas administrāciju pārvaldības aspektus un var nodrošināt lēmumu pieņemšanas atbalstu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzin muitas un nodokļu administrāciju organizācijas struktūru un tiesisko regulējumu, spēj piedāvāt nodokļu un muitas administrāciju organizatoriski-tiesiskus risinājumus - Uzdevumi, situāciju analīze, seminārs, kontroldarbs
Pārzin muitas un nodokļu administrāciju stratēģiskās vadīšanas principus, spēj noteikt mērķus un uzdevumus administrāciju stratēģiju kontekstā - Uzdevumi, situāciju analīze, seminārs, kontroldarbs eksāmens
Spēj analizēt muitas un nodokļu administrāciju procesus un piedāvāt iespējamus uzlabošanas virzienus un risinājumus - Uzdevumi, situāciju analīze, seminārs,kontroldarbs eksāmens
Pārzin muitas un nodokļu administrācijas ētikas un labas pārvaldības aspektus, spēj piedāvāt integritātes nodrošināšanas un darbības risku novēršanas risinājumus. - Uzdevumi, situāciju analīze, seminārs, kontroldarbseksāmens
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIGMP 1. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
RIGM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
RIGMB 1. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 09:00 - 13:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Nenoteikta- 0 12:30 - 16:30
2020/2021 gada rudens semestris
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) N.Rudzītis Kalnciema 6-223 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]