IMP727 Nodokļu administrēšanas pamati

Kods IMP727
Nosaukums Nodokļu administrēšanas pamati
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Inga Eglīte, Sintija Frienberga
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmetā tiks apgūti Latvijas nodokļu un nodevu sistēmas pamati. Priekšmeta ietvaros studenti mācīsies, kāda ir nodokļu būtība, klasifikācija, kādi nodokļi pastāv Latvijā, kāds ir ES galvenās prasības, kā arī veiks vienkāršotus nodokļu aprēķinus. Priekšmetā studenti mācīsies nodokļu maksātāju tiesības, pienākumus un atbildība. Tāpat priekšmets ietver vispārīgus jautājumus par nodokļu administrēšanu, proti, Valsts ieņēmumu dienesta darbības un nodokļu administrēšanas pamatus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis: dot nepieciešamās zināšanas par nodokļu būtību. Uzdevumi: sniegt zināšanas kas ļauj pārzināt nodokļu funkcionēšanas principus, nodokļu veidus, izprast nodokļu sistēmas būtību un ietekmi uz valsts ekonomiku, nodokļu maksāšanu, nodokļu administrēšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students iegūst teorētiskas pamata zināšanas par nodokļu būtību, klasifikāciju, galvenajām funkcijām, ieņēmumu sadalījumu, valsts budžetu, iegūst pamata zināšanas par Latvijas nodokļu administrēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta darbu - 1) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (40%) 2) Individuālais darbs, grupas darbs (20%) 3) apmeklējums (15%) 4) Eksāmens (25%)
Students orientējas Latvijas nodokļu sistēmas pamatos, pārzina, kur meklēt nodokļu regulējumu, izpēta kādu aktuālu problēmu - 1) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (40%) 2) Individuālais darbs, grupas darbs (20%) 3) apmeklējums (15%) 4) Eksāmens (25%)
Students apgūst praktisku nodokļu aprēķināšanu dažādām algām, dažāda statusa strādājošiem, apgādājamiem, pensionāriem, atkarībā no nostrādātā laika - 1) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (40%) 2) Individuālais darbs, grupas darbs (20%) 3) apmeklējums (15%) 4) Eksāmens (25%)
Students izprot Latvijas nodokļu administrēšanas pamatus, galvenos nodokļus, nodokļu sistēmu valstī un saistību ar ES nodokļu tiesībām, nodokļu administrēšanas un piemērošanas pamatus - 1) Praktiskie darbi, Kontroldarbi (40%) 2) Individuālais darbs, grupas darbs (20%) 3) apmeklējums (15%) 4) Eksāmens (25%)
Priekšzināšanas Pamatzināšanas ekonomikas, valsts budžeta un nodokļu jautājumos

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 3+4 grupa
1 Lekc. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-301 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]