IVZ752 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II

Kods IVZ752
Nosaukums Biznesa datu analīzes tehnoloģijas II
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Leonards Budņiks, Aleksandrs Fiļipovs, Vladimirs Jansons, Tatjana Tambovceva, Tatjana Celmiņa
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmeta pamatuzdevumi ir: iemācīt izmantot MS Office programmas, galvenokārt MS Excel programmas rīkus Pivot Table, Power Query, Power Pivot and uzmeklēšanas funkcijas, biznesa datu apstrādē. Liela uzmanība tiek pievērsta darbam ar lieliem datu masīviem, datu bāžu veidošanai un apstrādei, VBA (Visual Basic for Application) iespēju pielietošana ekonomiskajos uzdevumos. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus lietot MS Excel dažādu datu apstrādes uzdevumu risināšanā un pielietot iegūtas zināšanas uzņēmējdarbības vadīšanas un plānošanas procesu optimizācijā. Iegūstamās prasmes: • Sapratne par ekonomikas uzdevumu nostādnēm. • Spēja optimizēt uzņēmējdarbības procesus. • Spēja izveidot un izmantot datu bāzi. • Spēja, pārstrādājot informāciju, pieņemt piemērotāko lēmumu. • Spēja pilnveidot un paplašināt iebūvētas MS Excel iespējas ar VBA palīdzību.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Saprot datu apstrādes principus. Ir spējīgs analizēt lielus datu apjomus. - Kontroldarbs. Vērtēšana pēc 10 baļļu sistēmas.
Saprot rakurstabulu izmantošanas īpatnības. Brīvi veido dažādas sarežģītības atskaites. Saprot relāciju saikņu principus - Kontroldarbs. Vērtēšana pēc 10 baļļu sistēmas.
Spēj integrēt vairākus datu avotus un veidot atskaites. Saprot datu modeļa veidošanas principus. - Kontroldarbs. Vērtēšana pēc 10 baļļu sistēmas.
Spēj lietot iegūtas zināšanas praksē - Eksāmens. Vērtēšana pēc 10 baļļu sistēmas.
Priekšzināšanas matemātika un informātika vidusskolas līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lekt. L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lekt. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lekt. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 3 grupa
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-14 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lab.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 5 12.30 - 14.05 *
RICU0 3. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICU0 4. kurss, 4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 14:00
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lab.d. Lekt. L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:15
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-14 0 09:00 - 12:00
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-14 0 12:30 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-14 0 12:30 - 15:30
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-221 0 12:40 - 15:30
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 09:00 - 12:00
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]