IVZ749 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Kods IVZ749
Nosaukums Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Vadība un administrēšana
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Leonards Budņiks, Aleksandrs Fiļipovs, Tatjana Tambovceva, Tatjana Celmiņa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmeta pamatuzdevums ir iemācīt izmantot MS Office paketes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) programmu iespējas praktisko uzņēmējdarbības uzdevumu risināšanā un ekonomiskajos pētījumos. Mācību kursā īpaša uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā dokumentu noformēšanas paņēmieni MS Word programmā, datu ievade un analīze, grafiku un diagrammu izveidošana, darbs ar matemātiskām, loģiskām, datumu un teksta funkcijām MS Excel programmā, ievads makrosu ierakstīšanā un VBA (Visual Basic for Application) valodā, prezentāciju izveidošana un noformēšana MS Power Point programmā. Ievads datu apstrādes teorijā un vienkāršāko piemēru apskatīšana.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus augstā līmenī lietot MS Office programmas (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), t.i. izveidot un formatēt uzņēmējdarbībā nepieciešamos dokumentus, apstrādāt, vizualizēt un optimizēt datu tabulu saturu, kā arī prezentēt savu darbu rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj profesionāli strādāt ar programmu MS Word. - Kontroldarbs. 10 baļļu vērtēšanas sistēma.
Spēj veikt vienkāršākas datu apstrādes operācijas programmā MS Excel - Kontroldarbs. 10 baļļu vērtēšanas sistēma.
Spēj profesionāli lietot programmā MS Excel iebūvētās funkcijas biznesa datu apstrādē. - Kontroldarbs. 10 baļļu vērtēšanas sistēma.
Spēj profesionāli veidot prezentāciju programmā MS PowerPoint. - Kontroldarbs. 10 baļļu vērtēšanas sistēma.
Spēj pielietot iegūtas zināšanas praksē. - Eksāmens.
Priekšzināšanas Matemātika un informātika vidusskolas līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIKR0 1. kurss, 1+4 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
RIKU0 1. kurss, 1+4 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
RICR0 1. kurss, 3 grupa
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICK0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. L.Budņiks Kalnciema 6-501 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-303 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-303 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Fiļipovs Nenoteikta- 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Pr.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:40 - 15:30
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 3 08.15 - 09.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICL0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Lab.d. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 0 09:00 - 12:00
AIBU0 1. kurss, 2 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AIBU0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AIBE0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RIKR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
RICR0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc. T.Celmiņa Kalnciema 6-501 4 18.15 - 21.00 * * * * * * * *
AIBE0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AICS0 3. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 9 grupa
1 Pr.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 1 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Meža 1/1-301 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]