IVZ749 Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Kods IVZ749
Nosaukums Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datormācība
Struktūrvienība Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Mācībspēks Leonards Budņiks, Aleksandrs Fiļipovs, Tatjana Tambovceva, Tatjana Celmiņa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmeta pamatuzdevums ir iemācīt izmantot MS Office paketes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) programmu iespējas praktisko uzņēmējdarbības uzdevumu risināšanā un ekonomiskajos pētījumos. Mācību kursā īpaša uzmanība pievērsta tādiem jautājumiem, kā dokumentu noformēšanas paņēmieni MS Word programmā, datu ievade un analīze, grafiku un diagrammu izveidošana, darbs ar matemātiskām, loģiskām, datumu un teksta funkcijām MS Excel programmā, ievads makrosu ierakstīšanā un VBA (Visual Basic for Application) valodā, prezentāciju izveidošana un noformēšana MS Power Point programmā. Ievads datu apstrādes teorijā un vienkāršāko piemēru apskatīšana.
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir iemācīt studentus augstā līmenī lietot MS Office programmas (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), t.i. izveidot un formatēt uzņēmējdarbībā nepieciešamos dokumentus, apstrādāt, vizualizēt un optimizēt datu tabulu saturu, kā arī prezentēt savu darbu rezultātus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot MS Word sniegtās iespējas, ir informēti un saprot IEVF studiju un noslēguma darbu noformēšanas metodiskos norādījumus - 1. kontroldarbs
Saprot un spēj pielietot MS Excel pamat iespējas un funkcijas - šūnu formatēšana, datu tipi, matemātiskās, loģikas, datuma, laika, teksta funkcijas. - 2. kotroldarbs Laboratorijas darbi 1.-7.
Saprot un spēj izveidot dažādas sarežģītības atskaites, izmantojot Ms Excel rīkus un funkcijas - uzmeklēšnas funkcijas, PivotTable rīks. Spēj ierakstīt Makro programmu, izveidot lietotāja funkciju un formu. - 3. kontroldarbs Laboratorijas darbi 8.-12.
Priekšzināšanas Matemātika un informātika vidusskolas līmenī

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICU0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 2 grupa
1 Lekc. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-223 2 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-501 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 5+4 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RICUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
RIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-511 2 14.30 - 16.05 * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
RICL0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-419 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
1 Lab.d. Lektors L.Budņiks Kalnciema 6-501 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBEN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors p.i. A.Fiļipovs Kalnciema 6-401 0 12:30 - 16:30
RIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-401 3 18.15 - 21.00 * * * * * * *
RIKU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-401 3 18.15 - 21.00 * * * * * * *
RIBUN 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Lab.d. Lektors T.Celmiņa Kalnciema 6-501 0 12:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]