AAP711 Ievads parametriskajā arhitektūrā

Kods AAP711
Nosaukums Ievads parametriskajā arhitektūrā
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Arne Riekstins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ievadkurss apmācībā ar parametriskās arhitektūras programmatūru Rhino un Grasshopper. Kursa ietvaros studenti apgūs pamatiemaņas darbam ar Rhino un Grasshopper, spēs izveidot vienkāršas Grashopper definīcijas vai pielietot jau gatavas definīcijas savu arhitektoniskā dizaina vēlmju sasniegšanai. Studenti apgūs iemaņas izveidot rasējumus no kompleksa 3D modeļa un tos izkārtot uz planšetēm vai portfolio formātā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studenti apgūs iemaņas izveidot sarežģītas formas 3D modeļus digitālā vidē. Studenti apgūs iemaņas sastādīt Grashopper definīcijas un pielāgot jau izstrādātas definīcijas sava dizaina mērķu sasniegšanai. Studenti apgūs prasmi Grasshopper programmatūrā izveidoto 3D modeli pārnest uz Rhino programmu, lai varētu turpināt tā 3D modelēšanu, vai iegūtu līnijas un izveidot atbilstošus rasējumus. Studenti iegūs prasmes izkārtot rasējumus uz planšetēm un portfolio formātā, noformēt rasējumus un citu projekta vizuālo informāciju pārskatāmā un sistemātiskā veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme izveidot 3D objektu digitālā vidē. - Jāiesniedz digitālais fails pa e-pastu vai Dropbox.
Prasme izveidot parametriski kontrolējamus 3D objektus digitālā vidē. - Jāiesniedz digitālais fails pa e-pastu vai Dropbox.
Prasme izveidot 2D rasējumus no sarežģītas formas 3D modeļa. - Jāiesniedz 3D modeļa rasējumi.
Prasme komponēt rasējumus un vizuālo materiālu uz planšetēm un portfolio formātā. - Jāiesniedz 3D modeļa rasējumi uz planšetēm un portfolio formātā. Jāizveido digitālais portfolio.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas Autodesk AutoCad, ArchiCAD, Adobe Illustrator vai citā vektoru grafikas programmatūrā.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]