AAP710 Digitālās arhitektūras pamati

Kods AAP710
Nosaukums Digitālās arhitektūras pamati
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Arne Riekstins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Lekciju kurss par digitālo arhitektūru un tās lietojumu mūsdienu arhitektūrā. Digitālo arhitektūras projektēšanas instrumentu izmantošana un līdzšinējo teorētisko nostādņu un projektēšanas prakses mijiedarbība. Digitālās arhitektūras sistēmu kā arhitekta darba instrumentu lietošana padara iespējamu mūsdienu arhitektūras tendenču un ideju īstenojamību praksē. Mācību priekšmets ir pamats par digitālās arhitektūras tehnoloģiju iespējām un tiem specifisko darba plūsmu, realizējot arhitektūras projektus ar datora palīdzību no skices līdz gataviem objektiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets topošajiem arhitektiem, kas sniedz teorētiskas un praktiskas zināšanas par jaunākajām iespējām un pasaules tendencēm digitālajā arhitektūrā. Topošie arhitekti spēs orientēties dažādos formveides paņēmienos datorizētajā vidē, lai realizētu radošas un tehniski sarežģītas idejas, kas iespējamas tikai izmantojot digitālās sistēmas arhitektūrā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja orientēties teorētiskajās atziņās par digitālo arhitektūru. - Digitāla prezentācija par kādu no digitālās arhitektūras realizētu objektu pasaulē.
Izprast digitālās arhitektūras instrumentu vietu arhitekta praksē. - Digitāla prezentācija par studenta konceptuālu ideju un tās izveidi digitālajā vidē.
Prasme izveidot topoloģisku ģeometriski sarežģītas formas modeli ar programmatūru TopMod. Spēja šo modeli eksportēt uz kādu no 3D modelēšanas programmatūru, lai izanalizētu tā iespējamo konstrukciju izgatavošanai. - Prasmes novērtējums, rīkojoties ar 3D objekta eksportēšanu un tā konstrukcijas analīzi.
Prasme konceptuāli atrisināt augstas sarežģītības parametriska objekta struktūru. - Digitāla prezentācija par parametriska objekta struktūru.
Priekšzināšanas Studiju priekšmetam nav nepieciešamas specifiskas priekšzināšanas.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]