DIP393 Programmatūras inženierija

Kods DIP393
Nosaukums Programmatūras inženierija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Larisa Zaiceva, Sabina Kataļņikova, Oksana Zavjalova, Natālija Prokofjeva
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Programmatūras inženierija ir inženierzinātne, kas izmanto inženierprincipus programmatūras sistēmu izstrādē. Priekšmetā tiek aplūkots programmatūras dzīves cikls un klasiskie izstrādes modeļi, kā arī programmatūras sistēmu izstrādes posmi: prasību analīze un specificēšana, arhitektūras un komponentu projektēšana, implementēšana, verifikācija un validācija (testēšana), uzturēšana. Apskatītas katrā posmā lietotās izstrādes un novērtēšanas metodes, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšana. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķis ir sagatavot studentu darbam programmatūras projektu izstrādē, lai viņš varētu pildīt izstrādātāja pienākumus, t.i., sagatavot prasību dokumentu, izstrādāt un aprakstīt projektējumu, implementēt moduļus un testēt programmatūras sistēmas, lietojot iegūtās zināšanas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina programmatūras izstrādes posmus un modeļus, darbus, kas jāizpilda katrā posmā, posmu nodevumus un dokumentus. - Uzrakstīts ieskaites kontroldarbs, par kuru iegūta pozitīvā atzīme.
Spēj veidot sistēmas modeli, definēt un specificēt prasības, kā arī sagatavot prasību dokumentu. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 1. laboratorijas darbu.
Spēj izstrādāt programmatūras projektējumu un aprakstīt to atbilstoši Latvijas valsts standartiem. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 2. laboratorijas darbu.
Spēj izveidot testpiemērus un veikt programmas testēšanu, lietojot melnās un baltās kastes metodes. - Pozitīvs vērtējums par patstāvīgi izpildīto 3. laboratorijas darbu.
Priekšzināšanas datu bāzes, programmēšanas valodas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]