IMP713 Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti

Kods IMP713
Nosaukums Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmets ļauj izprast muitas un nodokļu administrācijas lomu valsts sektora darbībā, globalizācijas un integrācijas ietekmi, sniedz zināšanas par ekonomiskās drošības aspektiem. Apskatīti valsts un sabiedriskās prioritātes sabiedriskai drošībai, starptautiskās un reģionālas prioritātes tirdzniecības drošībai un drošu piegādes ķēžu nodrošināšanai (WTO, WCO, UNODC u.c.)..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets ļauj izprast muitas un nodokļu administrācijas nozīmi valsts sektora darbībā, globalizācijas un integrācijas ietekmi, sniegt zināšanas par valsts ieņēmumu politikas aspektiem un muitas un nodokļu administrācijas lomu ekonomiskās drošības nodrošināšanai. Kursa īstenošanas uzdevumi - apgūt valsts un sabiedriskās prioritātes, starptautiskās un reģionālas prioritātes tirdzniecības drošībai un drošo piegādes ķēžu nodrošināšanai (WTO, WCO, UNODC etc), apgūt starptautiskās un reģionālās prioritātes drošai sabiedrībai (cīņa ar organizēto noziedzību, veselība, lauksaimniecība, PMO (WCO), UNODC u.c.).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj identificēt starptautiskās un reģionālas prioritātes tirdzniecības drošībai un drošu piegādes ķēžu nodrošināšanai (WTO, WCO, UNODC), drošai sabiedrībai (cīņa ar organizēto noziedzību, veselība, lauksaimniecība, PMO (WCO), UNODC u.c.). - Uzdevumi, situācijas analīze, eksāmens
Spēj veikt finanšu aprēķinus, kas ir izmantojami lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes lēmumu pieņemšanā un ekonomiskā pamatošanā, kā arī izvērtēt iespējamos darbības ierobežojumus. - Uzdevumi, situācijas analīze, kontroldarbs
Spēj veikt aprēķinus un atlasīt informāciju ekonomiskās drošības kompleksam novērtējumam un analīzei - Uzdevumi, situācijas analīze, kontroldarbs, eksāmens
Priekšzināšanas Priekšmets balstās uz zināšanām, kas apgūtas iepriekšējā mācību periodā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RIGM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 12+11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-301 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGM0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 18.15 - 19.50 * * * * * *
1 Pr.d. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 2 20.15 - 21.50 * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]