TDT209 Kravu pārvadājumu organizācija un vadība

Kods TDT209
Nosaukums Kravu pārvadājumu organizācija un vadība
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Loģistika
Struktūrvienība Transporta sistēmu un loģistikas katedra
Mācībspēks Viktors Feofanovs, Kristīne Carjova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Dažādu transporta veidu kravu pārvadājumu organizācija un vadība. Kravas piegādes maršrutu plānošana. Bīstamo, ātri bojājušo, lielgabarīta un smago kravu pārvadājumu organizācija. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
[stratēģiski]: Veidot bāzes zināšanas par dažādu transporta veidu kravu pārvadājumu organizāciju un vadību. [tehniski]: sniegt zināšanas par konvencijām un normatīviem aktiem, kas reglamentē kravu pārvadājumu jautājumus; sniegt zināšanas par dokumentu, kas ir nepieciešami kravu pārvadāšanai ar dažādiem transporta veidiem, aizpildīšanu; iemācīt izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas optimālo kravu pārvadājumu maršrutu izstrādei, kā arī optimālo transportlīdzekļu izvēlei; veidot priekšstatu par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem, kas paaugstina kravu pārvadājumu ekonomisko efektivitāti.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina kravu pārvadājumu veikšanas kārtību un to īpašības ar dažādiem transporta veidiem. - Zināšanu pārbaudes testi
Pārzina starptautiskos un nacionālos normatīvus aktus kravu pārvadājumu jomā. - Zināšanu pārbaudes testi
Spēj noformēt dokumentu paketi, kas ir nepieciešama kravu pārvadāšanai. - Zināšanu pārbaudes testi
Spēj izstrādāt kravu piegādes optimālo shēmu un pamatot nepieciešamo transportlīdzekļu izvēli. - Uzdevums ar aizstāvēšanu.
Spēj izstrādāt organizatoriskus un tehniskus pasākumus kravu pārvadājumu ekonomiskās efektivitātes uzlabošanai. - Uzdevums ar aizstāvēšanu. Ieskaite.
Priekšzināšanas Transportmašīnu uzbūve, transporta sistēmu funkcionēšanas pamati un loģistika (pamatkurss).

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]