TAS604 Konstrukciju aprēķina datormetodes

Kods TAS604
Nosaukums Konstrukciju aprēķina datormetodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Igors Pavelko
Kredītpunkti 5.0 (7.5 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Izskatīts robežuzdevumu saturs aviācijas konstrukciju aprēķinos (siltuma pārvade, aerodinamika, lidojuma dinamika, gāzes dinamika, deformējamā cietā ķermeņa uzdevumi, sagrūšanas mehānika, svārstības, aeroelastība) un to atrisināšanas analītiskās un skaitliskās metodes. Galīgo un robeželementu metožu izmantošana. Mūsdienu realizācija datorprogrammās. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Spēja apgūt mūsdienu analītiskās un eksperimentālās metodes līmenī, kas nodrošina to izmantošanu, kā instrumentu pētīšanā atbilstošā zinātnes apakšnozarē (zināšanas aerodinamikas un stiprības jomā un programmatūrā).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot siltuma pārvades teoriju zinātniskā darbā, izmantojot skaitliskās metodes un mūsdienu programmatūru - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens
Spēj izmantot aerodinamikas un lidojuma dinamikas teoriju zinātniskā darbā, izmantojot skaitliskās metodes un mūsdienu programmatūru - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens.
Spēj izmantot šķidruma un gāzes dinamikas teoriju zinātniskā darbā, izmantojot skaitliskās metodes un mūsdienu programmatūru - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens.
Spēj izmantot deformējamā cietā ķermeņa un sagrūšanas mehānikas teoriju zinātniskā darbā, izmantojot skaitliskās metodes un mūsdienu programmatūru - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens.
Spēj izmantot svārstību un aeroelastības teoriju zinātniskā darbā, izmantojot skaitliskās metodes un mūsdienu programmatūru - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens.
Priekšzināšanas Elastības teorija, sagrūšanas mehānika, gaisakuģu aerodinamika, datorprojektēšana un datoraprēķini.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]