TAS603 Tehniskā diagnostika un nesagraujošās kontroles metodes

Kods TAS603
Nosaukums Tehniskā diagnostika un nesagraujošās kontroles metodes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Aeronautikas tehnoloģiju katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Izskatītas problēmas par gaisakuģu konstrukcijas tehniskā stāvokļa novērtēšanas kontroles metodēm: 1) Tehniskās diagnostikas matemātiskā teorija. 2) Aviācijas dzinēju un lidaparātu sistēmu tehniskās diagnostikas metodes. 3) Nesagraujošās kontroles pamati un tās izmantošana bojājumu atklāšanai. 4) NK pielietošana aviācijas konstrukciju defektācijai. 4) Noguruma plaisu meklēšana. 5) Korozijas defekti un to analīze. 6) Ultraskaņas metode. 7) Magnetokontrole. 8) Akustiskās emisijas metode. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Spēja apgūt mūsdienu analītiskās un eksperimentālās metodes līmenī, kas nodrošina to izmantošanu, kā instrumentu pētīšanā atbilstošā zinātnes apakšnozarē (tehniskā diagnostika, nesagraujošā kontrole).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj brīvi izmantot tehniskās diagnostikas matemātisko teoriju zinātniskā darbā, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos
Spēj novērtēt sistēmas (gaisakuģa) īpašības tehniskās diagnostikas un nesagraujošās kontroles uzdevumos - Referāts zinātniskā seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Spēj risināt ultraskaņas kontroles plānošanas un aprēķina uzdevumus, izmantojot analītiskās un skaitliskās metodes. - Referāts zinātniskā seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Spēj brīvi izmantot mūsdienu datu apstrādes metodes zinātniskā analīzē. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Spēj formulēt un risināt uzdevumus par mehāniskās sistēmas (gaisakuģa) konstrukcijas bojājuma korelāciju ar signāla parametriem - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens
Priekšzināšanas Gaisakuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija, varbūtības teorija, sagūšanas mehānika, nesagraujošās kontroles metodes.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]