TAS602 Nogurums, korozija un nodilums aviācijas konstrukciju ekspluatācijā

Kods TAS602
Nosaukums Nogurums, korozija un nodilums aviācijas konstrukciju ekspluatācijā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Aviācijas transports
Struktūrvienība Lidaparātu teorijas un konstrukcijas katedra
Mācībspēks Vitālijs Pavelko, Ēriks Ozoliņš
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Tiek izskatītas problēmas par konstrukcijas materiālu degradācijas procesiem un aizsardzības metodēm: materiālu nogurums, noguruma sagrūšanas posmi, ilgizturības robežu ietekmējošie faktori. Noguruma statistiskā teorija, aprēķina un noguruma pretestības paaugstināšanas metodes. Noguruma plaisas. Korozijas veidi, iemesli un korozijas nogurums. Korozijas likumsakarības un intensitātes novērtēšana. Fretting un fretting-korozija. Nodilums. Nodiluma iemesli un likumsakarības. Nodiluma intensitātes novērtēšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Galvenais mērķis: Spēja apgūt mūsdienu analītiskās un eksperimentālās metodes līmenī, kas nodrošina to izmantošanu, kā instrumentu pētīšanā atbilstošā zinātnes apakšnozarē (noguruma, korozijas un nodiluma zināšanas).
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Students spēj brīvi izmantot noguruma raksturojumu novērtēšanas metodes zinātniskā darbā, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt noguruma teorijas uzdevumus, izmantot noguruma teoriju zinātniskā analīzē. - Referāts zinātniskā seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt korozijas uzdevumus, izmantot korozijas zinātnes metodes zinātniskā analīzē. - Referāts zinātniskā seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj brīvi izmantot sagrūšanas mehānikas metodes zinātniskā analīzē, izmantojot analitiskās un skaitliskās metodes. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Students spēj formulēt un risināt uzdevumus par nodiluma raksturojumiem zinātniskā analīzē un lietišķās problēmās. - Kontroles uzdevumu atrisināšana vai zinātniskā prezentācija seminārā. -Eksāmens. Metodes izmantošana zinātniskos pētījumos.
Priekšzināšanas Materiālzinātne, Materiālu pretestība, Būvmehānika, Elastības teorija, Sagrūšanas mechānika.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]