MAB267 Automatizētās projektēšanas pamati - SolidWorks

Kods MAB267
Nosaukums Automatizētās projektēšanas pamati - SolidWorks
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Inženiergrafika
Struktūrvienība Mašīnbūves un mehatronikas katedra
Mācībspēks Natālija Mozga, Andrejs Grigorjevs, Dmitrijs Ļitvinovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Disciplīna, kas iepazīstina studentus ar automatizētās projektēšanas sistēmu SolidWorks, ar kuras palīdzību var ātri un precīzi projektēt cietu ķermeņu 3-D modeļus Microsoft Windows vidē. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis iemācīt studentus strādāt SolidWorks programmas vidē: projektēt trīs dimensiju modeļus, veidot atsevišķu detaļu kopsalikumus, kopsalikuma un detalizācijas rasējumus, veidot modeļu attēlošanu reālistiskajā un dinamiskajā veidā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izveidot rotācijas (REVOLVE) un formēšanas pa vadīklu (SWEEP) elementu. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj izveidot lineāro un riņķveida masīvus. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj izveidot pilnīgi definēto salikšanas mezglu. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj izveidot detaļu vai kopsalikuma rasējumu. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj izveidot elementus pa šķēlumiem (LOFT). - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj projektēt liešanas veidnes. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Spēj izveidot detaļas no lokšņu materiāla. - Pārbaudes darbs semestra laikā, mājas darbs.
Priekšzināšanas Visparejas datorzinašanas; Rasešanas parzinašana.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Mozga Ķīpsalas 6b-404 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]