MAB266 Automatizētās projektēšanas pamati - AutoCAD

Kods MAB266
Nosaukums Automatizētās projektēšanas pamati - AutoCAD
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Inženiergrafika
Struktūrvienība Mašīnbūves un mehatronikas katedra
Mācībspēks Natālija Mozga, Ivans Griņevičs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Disciplīna, kas iepazīstina studentus ar datorprogrammu AutoCAD, kas uz šo brīdi ir pasaulē vispopulārākā un jaudīgā automatizētās projektēšanas grafiskā vide. Studenti spēs ar tās palīdzību ātri un efektīvi izveidot divdimensiju un trīsdimensiju projektus, vizualizēt tos un izstrādāt konstruktoru darba un projektu dokumentāciju..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Studiju priekšmeta mērķis iemācīt studentus strādāt AutoCAD programmas vidē, optimizēt savu darbu un kvalificēti un atbilstoši standartu prasībām noformēt konstruktoru dokumentāciju.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izveidot divdimensiju projektus ar dažādu sarežģītības pakāpi un "lasīt" rasējumus. - Mājas darbi, kontroldarbs semestra beigās.
Spēj izstrādāt konstruktoru darba un projektu dokumentāciju atbilstoši rasējumu izveidošanas prasībām. - Pārbaudes darbi semestra laikā.
Spēj izveidot lietotāja interfeisu, rīku joslas, līniju tipus. - Pārbaudes darbi semestra laikā.
Spēj izveidot lietotāju instrumentu palešu un makrokomandu uzrakstīšana. - Pārbaudes darbi semestra laikā.
Spēj izmantot un izveidot intelektuālu tabulas. - Pārbaudes darbi semestra laikā.
Spēj izveidot dināmiskus blokus. - Pārbaudes darbi semestra laikā.
Priekšzināšanas DIP101 .Datormācība (pamatkurss), Visparejas datorzinašanas; Rasešanas parzinašana

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RMCF0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Mozga Ķīpsalas 6b-404 3 16.30 - 19.30 * * * * * * * *
RMCF0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors N.Mozga Ķīpsalas 6b-404 3 16.30 - 19.30 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]