MAB207 FESTO tehnika

Kods MAB207
Nosaukums FESTO tehnika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Mehānika, mašīnzinības, mašīnu un aparātu būvniecība
Struktūrvienība Mašīnbūves un mehatronikas katedra
Mācībspēks Oskars Liniņš, Jānis Kaņeps
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Pneimatiskās un elektromehāniskās moduļsistēmas un citas modernās pneimatiskās komponentes manipulatoru un automatizācijas iekārtu veidošanai. Moduļsistēmu elementu datorizēti aprēķini un izvēle. Automatizācijas iekārtu elektroniskās komponentes. Iekārtu darbības algoritma apraksts un vadības algoritma izpilde ar programmējamiem kontrolleriem. Pneimatisku sistēmu darbības modelēšana virtuālā un pusnaturālā vidē. Apmācības uz rūpniecības videi pietuvinātiem mācību stendiem..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir paaugstināt studentu kompetences līmeni, pneimatisko un elektromehānisko moduļveida un moderno pneimatisko un elektrisko komponenšu jomā, kā arī no tām izveidojamu automātisku iekārtu jomā, lai radītu priekšnosacījumus kvalificētākai to pielietošanai turpmākajos studiju projektos un profesionālajā darbā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studentam jāspēj aprakstīt jaunākās tendences elektropneimatisko elementu attīstībā. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Studentam jāspēj salīdzināt pneimatiskos un elektromehāniskos virzes un rotācijas piedziņas moduļus un veikt pamatotu to izvēli konkrētos pielietojumos pēc FESTO izstrādātas metodikas. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Studentam jāspēj aprakstīt manipulatoru un citu mehānismu struktūrshēmas, kādas var izveidot no FESTO un līdzīgām moduļsistēmām, novērtēt to priekšrocības un trūkumus. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Studenta, risinot salīdzinoši vienkāršus projektēšanas uzdevumus, jāspēj izveidot elektropneimatisku, automātiski funkcionējošu iekārtu virtuālus un pusnaturālus modeļus un izmantot tos projektu rezultātu kvalitātes paaugstināšanai. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Studentam jāprot formulēt automatizētu iekārtu darbības algoritnus un salīdzinoši vienkāršiem uzdevumiem izstrādāt ar PLC izpildāmas vadības programmas, pielietojot vizuālās programmēšanas principu. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Studentam jāprot praktiski lietot dažāda veida aparatūru, kas nepieciešama veidojot un apkalpojot elektropneimatiskas sistēmas. - Pareizi izpildīts prakstiskais darbs atbilstoši metodikai un aprakstīts referātā.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas plūsmas mehānikā, elektrotehnikā un elektronikā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]