ĶST534 Implantu pārklājumi un tehnoloģija

Kods ĶST534
Nosaukums Implantu pārklājumi un tehnoloģija
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Līga Bērziņa-Cimdiņa, Rita Seržāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Implantu pārklājumi un to lietošanas mērķis. Stikla, stiklakeramiskie un polimēru pārklājumi metāla un keramikas implantiem. Pārklājumu iegūšanas metodes: pulveru uzkausēšana, termiskā, liesmas, plazmas uzsmidzināšana u.c. Implantu materiālu virsmas sagatavošana pārklājumu uzklāšanai. Pārklājumu īpašības. Starpslāņu: implants - pārklājums un pārklājums - bioloģiskie audi loma implanta biofunkcionalitāte. Implantu pārklājumu kvalitātes kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par materiālu īpašību izmaiņām ar virsmas apstrādes – pārklājumu iegūšanas metodēm. Orientēties galvenajās pārklājumu iegūšanas tehnoloģijās un kvalitātes kontroles metodēs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina pārklājumu veidus, to iegūšanas metodes un piemērotību konkrētam substrātam. - Ieskaite
Prot novērtēt pārklājumu īpašības un kvalitāti. - Ieskaite
Priekšzināšanas Bakalaura līmenis ķīmijas, fizikas un tehnoloģiju jomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]