ĶST534 Implantu pārklājumi un tehnoloģija

Kods ĶST534
Nosaukums Implantu pārklājumi un tehnoloģija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles; Brīvās izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Materiālzinātnes
Struktūrvienība Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
Mācībspēks Kristīne Šalma-Ancāne, Rita Seržāne
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Implantu pārklājumi un to lietošanas mērķis. Stikla, stiklakeramiskie un polimēru pārklājumi metāla un keramikas implantiem. Pārklājumu iegūšanas metodes: pulveru uzkausēšana, termiskā, liesmas, plazmas uzsmidzināšana u.c. Implantu materiālu virsmas sagatavošana pārklājumu uzklāšanai. Pārklājumu īpašības. Starpslāņu: implants - pārklājums un pārklājums - bioloģiskie audi loma implanta biofunkcionalitāte. Implantu pārklājumu kvalitātes kontrole..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt zināšanas par materiālu īpašību izmaiņām ar virsmas apstrādes – pārklājumu iegūšanas metodēm. Orientēties galvenajās pārklājumu iegūšanas tehnoloģijās un kvalitātes kontroles metodēs.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Pārzina pārklājumu veidus, to iegūšanas metodes un piemērotību konkrētam substrātam. - Ieskaite
Prot novērtēt pārklājumu īpašības un kvalitāti. - Ieskaite
Priekšzināšanas Bakalaura līmenis ķīmijas, fizikas un tehnoloģiju jomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas Nepilna laika studijas
Klātiene
Pilna laika studijas
Neklātiene
120.00 120.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]