DIP302 PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei

Kods DIP302
Nosaukums PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei
Statuss Brīvās izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Natālija Prokofjeva
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Interaktīvo Web lietojumu izstrāde ar PHP līdzekļiem. PHP valodas sintakse, funkcijas un galvenās iespējas. PHP saistība ar citām tīkla tehnoloģijām (HTML, JavaScript, MySQL). Web lietojumu piemēri (forums/debates, ziņu 'dēlis' utt.) un to izstrādes tehnoloģijas principi, izmantojot PHP valodu..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mācību priekšmeta mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes par PHP valodas sintaksi, funkcijām un galvenajām iespējām, kā arī interaktīvo tīmekļa lietojumu izstrādes pamatprincipiem, izmantojot PHP valodu un datu bāzes MySQL. Mācību priekšmeta uzdevumi: - apgūt PHP valodas sintakses, funkcijas un lietošanas piemērus tīmekļa dokumentu izveidei, kā arī PHP un MySQL iespējas interaktīvo Web lietojumu izstrādei; - iemācīt studentiem praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes mūsdienīgu tīmekļa lietojumu izstrādē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izveidot mājas lapu, kurā datu ievade un izvade realizēt ar failu apstrādes funkcijas palīdzību. - Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 1. laboratorijas darbs.
Spēj izveidot mājas lapu, kurā datu ievade, izvade, rediģēšana, dzēšana tiek realizēta ar PHP un MySQL līdzekļiem. - Patstāvīgi izpildīts un pozitīvi novērtēts 2. laboratorijas darbs.
Pārzina valodas HTML iespējas tīmekļa lietojumu izveidē. - Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma „HTML valoda”), par kuru iegūts pozitīvs vērtējums.
Pārzina PHP iespējas un galvenās funkcijas tīmekļa lietojumu izstrādē. - Nokārtots kontroldabs (tēma "PHP valoda"), par kuru iegūts pozitīvs vērtējums.
Pārzina PHP un MySQL datu bāzes iespējas tīmekļa lietojumu izstrādē. - Izpildīta datorizētā zināšanu pārbaude (tēma „PHP un MySQL”), par kuru iegūts pozitīvs vērtējums.
Priekšzināšanas HTML, CSS, JavaScipt, SQL

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]