DIP224 Tīkla operētājsistēmas

Kods DIP224
Nosaukums Tīkla operētājsistēmas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Datorika
Struktūrvienība Programmatūras inženierijas katedra
Mācībspēks Eleonora Latiševa, Ziedonis Vēzis
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Priekšmets raksturo datortīklu operētājsistēmu kā līdzekli, kas ļauj lietotājiem sadarboties cits ar citu un izveidot grupas, lai sasniegtu vairāk nekā var sasniegt atsevišķs lietotājs, kopīgi izmantot dažādas tīkla iekārtas, tuvināt datu apstrādes līdzekļus datu avotiem un datu uztvērējiem un izveidot dalītas datu apstrādes sistēmas.Tiek dots datortīklu operētājsistēmu apskats. Tiek raksturoti tīkla iespējas un priekšrocības, tīkli Novell Netware 3.11., tīkla administratora pienākumi, lietotāju kategorijas, drošības sistēma, failu atribūti, ierīču rādītāji, iespiedierīču darba organizācija, katalogu sistēma NDS. Tiek apskatita operētājsistēma UNIX kā globāla tīkla Internet bāze, tas kodols un procesi. Alukoti līdzekli, kas atbalsta tīklu OS Windows NT vidē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Sagatavot datorzinību speciālistu modernu datortīklu plašai izmantošanai un apkalpošanai, atsevišķu tīklu pielikumu un dalītu programmu kompleksu izstrādei, kas nav iespējams bez datortīklu pamatprincipu saprašanas, vadības un apkalpošanas rīku zināšanas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izskaidrot dalītu sistēmu funkcionēšanas principus un skaitļošanas procesu mijiedarbību. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Spēj lietot datortīkla vadības līdzekļus un noteikt tīkla aizsardzības līdzekļus. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Spēj lietot operētājsistēmas NetWare un UNIX tīkla uzdevumu risināšanai un skaņošanai. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Spēj instalēt un noskaņot tīklu operētājsistēmas. - Praktiskie un laboratorijas darbi, kontroldarbs un eksāmens.
Priekšzināšanas Datoru tīkli. Operētājsistēmas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
180.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
CDKD0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
1 Lekc. I.Simkeviča RTU CF - Piebalgas iela 3-106 0 08:45 - 15:50
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]