IMP305 Eiropas Savienības nodokļu politika

Kods IMP305
Nosaukums Eiropas Savienības nodokļu politika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Vanda Gurkovska, Māra Pētersone
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Priekšmeta galvenie jautājumi: ES struktūra, politika, budžets. ES nodokļu politikas galvenie virzieni - PVN un akcīzes nodokļu regulējums, tiešo nodokļu regulējums ES, ES valstu nodokļu administrāciju informācijas apmaiņas sistēmas. ES nodokļu politikas perspektīvas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmets nepieciešams sekmīgai specializējošo priekšmetu apguvei un noslēguma darba izstrādāšanai, sniedz zināšanas par Eiropas Savienības darbības organizāciju, politiku, budžeta jautājumiem, ES nodokļu politikas galvenajiem virzieniem. Kursa mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas Savienības nodokļu politikas aktuāliem jautājumiem. Priekšmeta galvenie jautājumi: ES struktūra, politika, budžets. ES nodokļu politikas galvenie virzieni - PVN un akcīzes nodokļu regulējums, tiešo nodokļu regulējums ES, ES valstu nodokļu administrāciju informācijas apmaiņas sistēmas. ES nodokļu politikas perspektīvas.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt Eiropas Savienības nodokļu sistēmu sadarbības un integrācijas procesus, konkrēto valstu nodokļu sistēmas un to ietekmi uz nodokļu administrēšanu un komercdarbību - Referāts, situācijas analīze, uzdevumi. Eksāmens.
Spēj orientēties Eiropas savienības nodokļu un budžeta problēmās, prot piemērot ES nodokļu tiesību pamatprincipus - Situācijas analīze, uzdevumi, tests. Eksāmens.
Spēj atpazīt, atspoguļot un risināt Latvijas un Eiropas Savienības nodokļu sistēmu mijiedarbības problēmas - Situācijas analīze, uzdevumi, tests. Eksāmens.
Spēj analizēt Latvijas un Eiropas Savienības tiesību normas, izmantot analīzes rezultātus lēmumu pieņemšanai nodokļu administrēšanā un komercdarbībā - Situācijas analīze, uzdevumi, tests. Eksāmens.
Spēj pieņemt un pamatot lēmumus attiecībā uz informācijas apmaiņu un administratīvo sadarbību nodokļu administrēšanai - Situācijas analīze, uzdevumi, tests. Eksāmens.
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas nodokļu un nodevu sistēmā Latvijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICM0 3. kurss, 11+12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Pētersone Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Pētersone Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Doc. M.Pētersone Kalnciema 6-307 0 12:30 - 15:30
2019/2020 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. M.Pētersone Kalnciema 6-301 5 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]