IĀS212 Normatīvo aktu izstrāde

Kods IĀS212
Nosaukums Normatīvo aktu izstrāde
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Struktūrvienība Starptautisko ekonom. sakaru,transp.ekon. un loģist.kat.
Mācībspēks Remigijs Počs, Ksenija Koroļova
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Tiesību sistēma. Publiskās un privātās tiesības. Tiesību normas. Normatīvo aktu vieta tiesību aktu sistēmā. Juridiskā tehnika. LR Satversme. Saeimas kārtības rullis. Ministru kabineta kārtības rullis. Normatīvā akta izstrādes proncipi. Terminu lietošana. Politikas dokumenti. Ārējie tiesību akti. Starptautiskie un starpvaldību līgumi. Likums, tā koncepcija, izstrāde, grozīšana. Ministru kabineta noteiktumi. Iekšējie tiesību akti. Ministru kabineta rīkojums. Informatīvie ziņojumi. Nacionālās pozīcijas. Nostājas. Normatīvā akta projekta anotācija..

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
80.00 82.00 66.00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]