AAP556 Tēlotājmākslu integrācija arhitektūrā

Kods AAP556
Nosaukums Tēlotājmākslu integrācija arhitektūrā
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Sandra Treija, Vladislavs Grišins
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Arhitektūras un tēlotājmākslu mijiedarbības un sintēzes attīstības vēsture. Sintēze jūgendstilā, nacionālajā romantismā un modernismā.Sintēze reģionālajā arhitektūrā. Mākslas darba raksturs un vieta telpiskajā struktūrā. Realizācijas materiālie un ekonomiskie priekšnoteikumi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Orientācija arhitektūras un tēlotājmākslu vēsturiskā mijiedarbībā. Prasme izmantot tēlotājmākslu telpiskās vides bagātināšanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prasme iesaistīt mākslas darbu reālā arhitektoniskā vidē. - Praktiskais darbs.
Spēj orientēties dažādā tēlotājmākslas tehniskās. - Praktiskais darbs.
Spēja novērtēt kopējo vides emocionālo kvalitāti. - Teorētiskā analīze.
Spēj analizēt kopējo vides mākslinieciski emocionālo līmeni. - Projekta izstrāde.
Spēj realizēt tēlotājmākslas darba praktiskās tehnikas metodes. - Projekta izstrāde un aizstāvēšana.
Priekšzināšanas Profesionālā arhitekta grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]