AAP544 Reģionālā plānošana un prognostika

Kods AAP544
Nosaukums Reģionālā plānošana un prognostika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Jānis Briņķis
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Reģionāla plānošana - pilsētu un lauku teritoriju koeksistence, tās pamatkritēriju izpēte, vēsturiskās un laikmetīgās apbūves analīze, prognostika. Pilsētbūvnieciskās telpas harmoniskās attistības iespējas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Paaugstināt maģistra pilsētplānotāja kvalifikāciju ar specifiskām teorētiskām zināšanām. Nostiprināt iegūtās zināšanas reģionālā plānošanā un prognostikā ilgtspējīgas attīstības kontekstā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēs attiecināt izpratni par reģionālo plānošanu. - Studiju darbs.
Spēs izprast un izskaidrot prognostikas lomu reģionālās telpiskās vides veidošanā.. - Semināra diskusijas.
Spēs orientēties teorētisko atziņu publiskās interpretācijas aktualitātēs. - Studiju darbs.
Spēs izmantot zināšanas par dažādām iespējām, veidot sociāli integrētu telpisko vidi. - Studiju darba prezentācija.
Priekšzināšanas Profesionālā arhitekta grāds.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]