AAP456 Arhitektoniski telpiskās vides sintēze

Kods AAP456
Nosaukums Arhitektoniski telpiskās vides sintēze
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Jānis Briņķis, Sandra Treija, Edgars Bondars, Egons Bērziņš, Arne Riekstins
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Sarežģītas arhitektoniski telpiskas struktūras attīstība un projektēšana. Sabiedriska centra attīstība pilsētbūvnieciski aktīvā vidē..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Attīstīt studējošajiem prasmi konsolidēt agrākajās studijās gūtās zināšanas un iemaņas kompleksa sarežģītas vides attīstības projekta izstrādāšanai, demonstrējot spēju analizēt attīstāmo teritoriju un tās ietekmes faktorus, kritiski atlasīt informāciju un ievērtēt tās aktuālākās nostādnes attīstības projektā, formulēt attīstības vadlīnijas un izstrādāt tās konceptuālās nostādnes, kā arī novest projektu līdz uzdevumā uzdotajai detalizācijas pakāpei un, argumentēti iesaistoties profesionālā diskusijā, aizstāvēt izstrādātos risinājumus.
Priekšzināšanas Pabeigta bakalaura akadēmiskā studiju programma

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 4. kurss, 2+1 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Dekāns U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-433 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AABA0 1. kurss, 8 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Dekāns U.Bratuškins Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-433 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]