AAV545 Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra

Kods AAV545
Nosaukums Eiropas un ASV jaunākā arhitektūra
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras vēstures un teorijas katedra
Mācībspēks Jānis Krastiņš
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mūsdienu būvmākslas stilistiskās tendences - postmodernisms, dekonstrutīvisms, "High Tech", vēlais modernisms u.c., apbūves integrācija un ievērojamāko arhitektu daiļrade Vācijā, Austrijā, Itālijā, Francijā, Spānijā, ASV un Kanādā..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt padziļinātas zināšanas par mūsdienu arhitektūras attīstības jaunākajām tendencēm un plašu ieskatu ASV mūsdienu arhitektūrā, kas būtiski iespaido arhitektūras attīstību visā pasaulē.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja padziļināti izprast mūsdienu arhitektūras stilistiskās tendences. - Patstāvīgs teorētiski analītisks darbs un tā prezentācija, kā arī novērtējums eksāmenā
Spēja interpretēt Eiropas un pasaules zemju mūsdienu arhitektūras aktualitātes - Patstāvīgs teorētiski analītisks darbs un tā prezentācija
Spēja analizēt mūsdienu arhitektūras vēstures faktoloģisko materiālu, kas nepieciešams zinātniskās pētniecības darbā. - Patstāvīgs teorētiski analītisks darbs un tā prezentācija
Priekšzināšanas Priekšmeta apguvei nepieciešamas priekšzināšanas, kas iegūtas profesionālajā arhitekta studiju (pēc bakalaura) programmas mācību priekšmetā Mūsdienu arhitektūra. Priekšmeta apguve balstīta uz arhitektūras vispārējās vēstures procesu pārvaldīšanu un pietiekamām zināšanām arhitektūras terminoloģijā.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]