AAR303 Arhitektūras projektēšana III

Kods AAR303
Nosaukums Arhitektūras projektēšana III
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Arhitektūras projektēšanas katedra
Mācībspēks Uģis Bratuškins, Aldis Lapiņš, Uldis Bērziņš, Jānis Krastiņš, Jānis Alksnis
Kredītpunkti 8.0 (12.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Esošo celtņu transformācija. Vides konteksts. Ēkas pārbūves projekts. Sarežģītas funkcijas sabiedrisko ēku projektēšana. Mācību iestādes, kultūras iestādes, tirdzniecības kompleksa, daudzdzīvokļu ēkas vai polifunkcionālas celtnes projekts. Liellaiduma pārsegums..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Priekšmeta mērķi ir: - spēt projektēt atbilstoši vispārējiem pilsētbūvnieciskās telpveides paņēmieniem, ievērojot telpas un būvmasu attiecības, kā arī, ievērojot silueta lomu pilsētvidē; - iegūt izpratni par cilvēku, celtņu un vides kontekstu un humānu vides mērogu; - spēt analizēt arhitekta un arhitekta profesijas lomu kultūrvides veidošanā; - spēt strādāt ar izejmateriāliem, kas nepieciešams radošajā arhitektūras projektēšanas darbā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja radīt arhitektoniskā risinājuma metu atbilstoši dotajai telpu programmai - Vienas mācību nodarbības laikā izstrādāta klauzūra
Spēja izstrādāt estētiskām prasībām atbilstošas sabiedrisko ēku būvprojektu ieceres - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ievērojot semestra darba progresu, grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti
Spēja izstrādāt tehniskām prasībām atbilstošus sabiedrisko ēku būvprojektu metus - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ievērojot semestra darba progresu, grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti
Spēja ģenerēt arhitektoniski mākslinieciskas kompozīcijas atbilstoši strukturālajai loģikai - Studiju darba vērtēšanu veic mācībspēki pēc darba aizstāvēšanas, ievērojot semestra darba progresu, grafiskā izpildījuma līmeni un prezentācijas kvalitāti
Priekšzināšanas Pabeigts un sekmīgi aizstāvēts iepriekšējais studiju projekts

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
2 I Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents (praktiskais) M.Švēde, Lektors A.Antenišķe Nenoteikta- 0 14.00 - 14.00
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Vītols, Lektors A.Antenišķe Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-303 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) p.i. U.Bērziņš, Docents (praktiskais) M.Švēde, Docents (praktiskais) A.Vītols, Lektors A.Antenišķe Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-303 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) M.Švēde, Lektors A.Antenišķe, Docents (praktiskais) p.i. D.Bērziņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-301 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents (praktiskais) A.Lapiņš, Docents (praktiskais) M.Švēde, Lektors A.Antenišķe, Docents (praktiskais) p.i. D.Bērziņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-301 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]