BBR211 Individuālā būvniecība

Kods BBR211
Nosaukums Individuālā būvniecība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvražošanas katedra
Mācībspēks Mārtiņš Vilnītis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ģimenes mājas izvēle. Būvpamatne. Pamati. Pagrabs. Sienu veidi un siltumizolācija. Pārsegumi. Grīdas. Nesošās jumta konstrukcijas. Jumta segumi. Starpsienas. Logi un durvis. Kāpnes. Papildus siltināšana..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Iegūt teorētiskus pamatus un speciālas metodes ilgizturīgu, ekonomisku un ekspluatācijā drošu individuālo ēku būvniecībai, šim nolūkas izvēloties racionālas būvkonstrukcijas, sākot ar būves pamatiem un beidzot ar jumtu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studenti apgūs dažāda tipa un veida ģimenes māju priekšrocības un trūkumus. - Praktiskie darbi auditorijā un eksāmens.
Studenti apgūs dažādus ģimenes māju konstrukciju veidus, kas dos iespēju katrā gadījumā izvēlēties visracionālāko konkrētiem apstākļiem vispiemērotāko. - Praktiskie darbi auditorijā un eksāmens.
Atkarībā no apstākļiem studenti spēs novērtēt būvmateriālu piemērojamību un dot praktiskus padomus to izmantošanai konkrētā būvē. - Praktiskie darbi auditorijā un eksāmens.
Studenti zinās siltumizolācijas materiālu īpašības, to pielietojumu un varēs sniegt tehniski pamatotus ieteikumus šo materiālu pareizai un efektīvai izmantošanai. - Praktiskie darbi auditorijā un eksāmens.
Priekšzināšanas Pamatzināšanas būvniecībā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 4. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. J.Noviks, Katedras vadītājs M.Vilnītis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc. J.Noviks, Katedras vadītājs M.Vilnītis Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-306 4 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
NBCB0 5. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Katedras vadītājs M.Vilnītis Āzenes 12-110 0 10:00 - 14:00
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]