BRC423 Praktiskā būvfizika

Kods BRC423
Nosaukums Praktiskā būvfizika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Civilo ēku būvniecības katedra
Mācībspēks Kārlis Kostjukovs
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Ēku saistība ar apkārtējo vidi. Analizēti faktori, kas jāņem vērā projektējot ēkas, nodrošinot to optimālu ekspluatāciju atkarībā no siltumtehniskiem, apgaismojuma un akustiskiem procesiem, kuri atkarīgi no ēkas tipa un atrašanās vietas. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
IApgūt ēkas konstrukciju siltumtehnisko aprēķinu fizikālo jēgu un to veikšanas metodiku. Ēkas telpu apgaismojuma un akustisko īpašību aplēses pamatprincipi un to praktiskā veikšanas metodika.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Iegūst teorētiskās zināšanas būvfizikas pamatjēdzienos; - Teorētisko zināšanu pārbaude izstrādājot patstāvūgus darbus lekcijās.
Iegūst praktiskās zināšanas būvfizikas pamatjēdzienos; - Praktisko darbu patstāvīga izpilde.
Spēj orientēties ēkas konstrukciju mezglos un to pareizā uzbūvē; - Eksāmens ar atzīmi par teorētisko zināšanu parādīšanu risinot reālus konstrukciju mezglus.
Priekšzināšanas Nepieciešams fizikas kursa līmenī saprast siltuma plūsmas gāzveida un cietos materiālos,skaņas atstarošanos noslēgtā telpā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
DBKV0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-217 6 12.30 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-217 6 14.05 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-217 6 14.05 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 6 14.05 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 6 14.05 - 17.05 *
1 Lekc. Lektors T.Cveka Smilšu 90-308 6 14.05 - 17.05 *
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 3. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Lekc. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-300 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. Docents K.Kostjukovs Ķīpsalas 6b-300 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]