BBK608 Koksnes materiāli un konstrukcijas

Kods BBK608
Nosaukums Koksnes materiāli un konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Koksnes zinātnes pamati. Koksnes materiālu mikromehānika. Koksnes materiālu un konstrukciju izgatavošanas tehnoloģiskie pamati. Telpisko konstrukciju veidi no koksnes materiāliem, darbība, aprēķini..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodrošināt studiju programmas „Būvniecība” izpildi. Dot iespēju apgūt izpratni par koksnes materiālu īpašībām un darbu atkarībā no to uzbūves un sastāva, kā arī šo materiālu īpašību projektēšanas pamatus. Dot izpratni par koksnes materiālu izgatavošanas un telpisko konstrukciju no šiem materiāliem darbību un aprēķiniem. Nodrošināt studiju rezultātu ar nepieciešamo prasmju un kompetenču iegūšanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Iegūta izpratne par koksnes kompozītmateriālu īpašībām. - Laboratorijas darbs, eksāmens
Iegūta izpratne par koksnes kompozītmateriālu darbu atkarībā no to uzbūves un sastāva, - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj izprast koksnes kompozītmateriālu konstrukciju un to mezglu faktisko darbu, to aprēķinu shēmas un modeļus. - Aprēķina darbs, laboratorijas darbs, eksāmens.
Spēj izprast koksnes kompozītmateriālu mehānisko īpašību regulēšanas pamatus. - Aprēķina darbs, laboratorijas darbs, eksāmens.
Iegūta izpratne par koksnes kompozītmateriālu mūsdienīgām konstrukcijām, to aprēķiniem un projektēšanu. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Būvmehānika, Koka un plastmasu konstrukcijas

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]