BBK560 Koka un plastmasu konstrukcijas (speciālais kurss)

Kods BBK560
Nosaukums Koka un plastmasu konstrukcijas (speciālais kurss)
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Vadims Goremikins
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Koksnes un sintētisko polimērmateriālu mehānisko īpašību regulēšanas zinātniskie pamati,stiegrota koka elementu nestspējas aprēķini.Kupoli,velves,cilindriskās čaulas,struktūras,mīkstās čaulas konstrukcijas un to nestspējas aprēķini..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēt izprast telpisko konstrukciju un to mezglu faktisko darbu, to aprēķinu shēmas un moduļus, kā arī koksnes un citu kompozītmateriālu mehānisko īpašību regulēšanas pamatus.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast telpisko konstrukciju un to mezglu faktisko darbu, to aprēķinu shēmas un modeļus. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj izprast koksnes un citu kompozītmateriālu mehānisko īpašību regulēšanas pamatus. - Aprēķina darbs, eksāmens.
Spēj eksperimentāli novērtēt konstrukciju mezglu darbu uzņemot slodzes. - Laboratorijas darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Būvmehānika, metālala konstrukcijas, koka konstrukcijas.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 4. kurss, 3+4+1+2 grupa
1 Lekc.; Lab.d. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-313 5 08.15 - 09.50 * * * * * * * *
1 Lekc. Profesors D.Serdjuks Ķīpsalas 6b-310 5 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]