BBK559 Konstrukciju optimizācija

Kods BBK559
Nosaukums Konstrukciju optimizācija
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Dmitrijs Serdjuks, Leonīds Pakrastiņš, Viktors Mitrofanovs, Vadims Goremikins, Jānis Šliseris
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nesošo konstrukciju optimālā projektēšana – jautājuma nostādne. Optimizācijas matemātiskās metodes. Siju, rāmju un plānsienu konstrukciju optimizācija. Telpisko konstrukciju optimizācija. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt būvkonstrukciju optimizācijas uzdevumu un pamatnoteikumu. Apgūt optimizācijas matemātiskas metodes. Apgūt plakanas un telpiskas konstrukcijas optimizācijas pamat noteikumi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izvēlēties būvkonstrukciju optimizācijas metodiku atbilstoši pētījuma mērķim. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj izvēlētiesbūvkonstrukciju optimizācijas metodiku atbilstoši pētījuma mērķim. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Spēj optimizēt plakaniskas un telpiskas konstrukcijas. - Praktiskie darbi, teorētiska ieskaite.
Priekšzināšanas Tērauda, stiegrbetona un koka konstrukcijas.

Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]