BBK459 Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas

Kods BBK459
Nosaukums Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Leonīds Pakrastiņš, Viktors Mitrofanovs, Andīna Sprince, Gejeka Nataļja Van
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Dzelzbetona un mūra konstrukciju materiāli un īpašibas. Spiestu, stieptu, ekscentriski slogotu dzelzbetona un mūra elementu konstruēšana un nestspējas aprēķini. Plaknisko un telpisko dzelzbetona un mūra konstrukciju veidi, šķērsgriezumi, konstrutīvās īpašības un darbība..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs patstāvīgi veikt atsevišķu stiegrbetona un mūra konstrukciju elementu aprēķinus. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj praksē pielietot spēkā esošus būvkonstrukciju projektēšanas normatīvus. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj sastādīt konstrukciju aprēķina shēmu. Spēj aprēķināt iedarbes uz konstruktīviem elementiem. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj veikt stiegrbetona un mūra konstrukciju statisko aprēķinu un šo konstrukciju šķērsgriezuma dimensionēšanu. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj veikt savienojumu aprēķinu un projektēšanu stiegrbetona un mūra konstrukcijās. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Spēj attēlot projektētās konstrukcijas rasējumos. - Praktiskie darbi, mājas darbi, studiju projekts, eksāmens.
Priekšzināšanas Būvmehānikas ievadkurss

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]