BBK458 Tērauda un koka konstrukcijas

Kods BBK458
Nosaukums Tērauda un koka konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Arhitektūra un pilsētu plānošana
Struktūrvienība Būvkonstrukciju katedra
Mācībspēks Imants Mieriņš, Leonīds Pakrastiņš, Gejeka Nataļja Van, Dmitrijs Serdjuks
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Konstrukciju materiāli,to īpašības,darbība.Savienojumi.Konstruktīvo elementu tipi-sijas,kolonnas,kopnes,to konstruēšana,darbība un aprēķins.Būvju karkasu plakniskās un telpiskās konstrukcijas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs patstāvīgi veikt atsevišķu konstrukciju elementu aprēķinus. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj analizēt vienkāršas praksē sastopamas tērauda un koka konstrukcijas, noteikt piepūles konstruktīvajos elementos un konstrukcijās. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj projektēt konstruktīvos elementus un savienojumus vienkāršās tērauda konstrukcijās. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj veikt skrūvju un metināto savienojumu aprēķinu un projektēšanu tērauda konstrukcijās. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj veikt tērauda siju un kolonnu aprēķinu un konstruēšanu. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj projektēt konstruktīvos elementus un savienojumus vienkāršās koka konstrukcijās. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj veikt koka siju un kolonu aprēķinu un konstruēšanu. - Apēķina darbs, eksāmens.
Spēj veikt savienojumu aprēķinu un projektēšanu koka konstrukcijās; - Apēķina darbs, eksāmens.
Priekšzināšanas Mehānikas pamati (ievadkurs un pamatkurs)

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RABA0 4. kurss, 2+1 grupa
2 Lekc.; Pr.d. Docents I.Mieriņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-308 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2019/2020 gada pavasara semestris
RABA0 3. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Docents I.Mieriņš Ķīpsalas 6 (Āzenes 18)-305 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]