BBM601 Cementa kompozīti un to konstrukcijas

Kods BBM601
Nosaukums Cementa kompozīti un to konstrukcijas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Doktora, Akadēmiskais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Albīns Skudra
Kredītpunkti 10.0 (15.0 ECTS)
Daļas 2
Anotācija Vietējo cementa kompozītu radīšanas pamatprincipi. Cementa kompozītu elastīgās un reoloģiskās īpašības un to prognozēšanas metodika. Cementa kompozītu plaisu noturības un stiprības prognozēšanas metodika. Cementa kompozītu konstrukciju mehānika..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Spēs patstāvīgi veikt dažāda veida cementa kompozītu mehānisko īpašību un stiprības aprēķinu dažādā slogojumā. Spēs novērtēt cementa kompozīta pielietošanas lietderību konkrētā darinājumā izvēloties optimālo no iespējamajiem variantiem. Spēs lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Prot novērtēt orientēti stiegrotu cementa kompozītu pielietošanas lietderību, to priekšrocības un trūkumus salīdzinājumā ar tradicionālām dz.b. konstrukcijām un haotiski stiegrotiem cementa kompozītiem. - Kursa darbs. Eksāmens.
Prot veikt orientēti stiegrota cementa kompozīta sastāva projektēšanu un to mehānisko īpašību aprēķinu. - Kursa darbs. Eksāmens.
Prot veikt orientēti stiegrota cementa kompozīta spriegumu un pārvietojumu aprēķinu, izmantojot slāņainu materiālu mehāniku. - Kursa darbs. Eksāmens.
Prot veikt haotiski stiegrotu cementa kompozītu struktūras projektēšanu un to mehānisko īpašību un stiprības aprēķinu. - Kursa darbs. Eksāmens.
Priekšzināšanas inženierzinātņu maģistra māc. progr.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]