BBM110 Būvmehānikas ievadkurss

Kods BBM110
Nosaukums Būvmehānikas ievadkurss
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Būvniecība
Struktūrvienība Būvmehānikas katedra
Mācībspēks Līga Gaile, Ivars Radiņš, Jans Veļičko, Oskars Mednis, Albīns Skudra, Līga Radiņa, Jānis Šliseris, Aiva Kukule, Jānis Boginskis
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Statikas pamatjēdzieni un aksiomas. Spēki, spēku sistēmas un darbības ar tiem. Saites (balsti) un to reakcijas. Stieņu sistēmu līdzsvars. Piepūļu aprēķins stiepē, spiedē, liecē, vērpē. Materiālu mehaniskās īpašības. Stieņu šķēlumu ģeometriskie raksturotāji. Lieces teorija. Stieņu stiprības novērtējums statiska slogojuma gadījumā. Centriski spiesta stieņa noturības aprēķins.Saliktie spriegumstāvokļi. Stiprības kritēriji..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Apgūt stieņveida būvelementu stiprības, stinguma un noturības aprēķinus un patstāvīgi veikt iekšējo piepūļu, spriegumu un pārvietojumu aprēķinus konkrētas formas stieņiem vienkāršos un saliktos slogojumos.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēja veikt iekšējo piepūļu aprēķinu kopņveida būvelementiem. - Patstāvīgais aprēķinu darbs un tā aizstāvēšana kontroldarba veidā. Eksāmens.
Spēja veikt siju iekšējo piepūļu aprēķinu un to stiprības pārbaudi. - Patstāvīgais aprēķinu darbs un tā aizstāvēšana kontroldarba veidā. Eksāmens
Spēja novērtēt kolonnu noturību un piedāvāt priekšlikumus to kritiskā spēka palielināšanai. - Eksāmens.
Spēja novērtēt siju izlieču atkarību no pieliktās slodzes veida un lieluma. - Eksāmens.
Spēja veikt ekscentriski spiestu kolonnu spriegumu aprēķinu. - Eksāmens.
Priekšzināšanas fizika un matemātika vidusskolas kursa apjomā.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada rudens semestris
RBCB0 3. kurss, 4 grupa
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
RBCT0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
RBCB0 2. kurss, 1+2+3+4 grupa
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
NBCB0 3. kurss, 1 grupa
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
NBCB0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 14:00
1 Lekc. Asistents L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
1 Pr.d. Asistents L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
1 Pap.eks. Asociētais profesors L.Gaile, Asistents L.Radiņa Ķīpsalas 6b-300 0 14:30 - 17:30
NBCT0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Pētnieks L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 14:00
1 Pr.d. Asistents L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
1 Lekc. Asistents L.Radiņa, Profesors I.Radiņš Ķīpsalas 6b-318 0 10:00 - 15:00
2019/2020 gada pavasara semestris
RBCB0 1. kurss, 3+1+2+4+5 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Gaile Āzenes 12-103 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors L.Gaile Āzenes 12-101 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RBCE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Gaile Āzenes 12-103 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors L.Gaile Ķīpsalas 6b-318 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
RBCT0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors L.Gaile Āzenes 12-103 2 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors L.Gaile Ķīpsalas 6b-318 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]