IRE404 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Kods IRE404
Nosaukums Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas kat.
Mācībspēks Ilze Judrupa, Maija Šenfelde
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets satur teorētisko informāciju par integrācijas pieejām un formām. Tiek apskatīti ES veidošanās posmi, ES konstirūcijas izstrādes gaita un problēmas. Īss ES ekonomisko politiku raksturojums un analīze, īpašu uzmanību veltot Kopējai lauksaimniecības politikai un rūpniecības un enerģētikas politikas izpētei..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas Savienības ekonomiskās politikas veidošanās principiem, aktualitātēm un šo politiku ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas izstrādi. Uzdevumi: • izprast ES veidošanās vēsturi, ES struktūru un lēmumu pieņemšanas procesu ES; • izprast ES ekonomiskās politikas veidošanās procesu, mērķus un notiekošo reformu nepieciešamību; • iepazīties ar galvenajām ES ekonomiskajām politikām, to būtību un izprast ES ekonomiskās politikas ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas veidošanu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēguma students spēs: 1. Atpazīt ekonomiskās integrācijas pieejas un formas ES izveidošanās gaitā - Mājas darbs
2. Analizēt ES budžeta veidošanu un lēmumu pieņemšanas procesu ES - Uzdevumi
3. Spriest par galveno ES ekonomisko politiku veidošanos un nepieciešamību - Situāciju analīze Mājas darbi
4. Novērtēt ES politikas ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas veidošanos - Situāciju analīze
Gala vērtējums eksāmena veidā - Eksāmens
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
94.00 86.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada rudens semestris
RICH0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICH0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AHCT0 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGY0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
2018/2019 gada rudens semestris
RIGS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RIGY0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
2018/2019 gada rudens semestris
RIGS0 1. kurss, 4 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-311 2 18.15 - 19.50 * * * * * * *
AHCT0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2018/2019 gada pavasara semestris
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-509 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * *
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-509 2 16.30 - 18.05 *
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RIBEN 3. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 12:40 - 15:30
RIGYB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 2 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-511 2 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RHCT0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-509 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-309 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * *
AIBE0 2. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. I.Judrupa Kalnciema 6-309 2 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]