IRE404 Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Kods IRE404
Nosaukums Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Augstākā līmeņa, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Ilze Judrupa, Maija Šenfelde
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību priekšmets satur teorētisko informāciju par integrācijas pieejām un formām. Tiek apskatīti ES veidošanās posmi, Lisabonas līguma izstrādes gaita un problēmas, ES budžets un galveno iestāžu funkcijas. Īss ES ekonomisko politiku raksturojums un analīze, īpašu uzmanību veltot Kopējai lauksaimniecības politikai un ārējās tirdzniecības politikai..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas Savienības ekonomiskās politikas veidošanās principiem, aktualitātēm un šo politiku ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas izstrādi. Uzdevumi: • izprast ES veidošanās vēsturi, ES struktūru un lēmumu pieņemšanas procesu ES; • izprast ES ekonomiskās politikas veidošanās procesu, mērķus un notiekošo reformu nepieciešamību; • iepazīties ar galvenajām ES ekonomiskajām politikām, to būtību un izprast ES ekonomiskās politikas ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas veidošanu
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Studiju priekšmeta noslēguma students spēs: 1. Atpazīt ekonomiskās integrācijas pieejas un formas ES izveidošanās gaitā - Grupu darbs auditorijā
2. Novērtēt ES institūciju funkcijas un lomu ES un Latvijas ekonomiskās politikas veidošanā - Grupu darbs auditorijā
3. Spriest par galveno ES ekonomisko politiku veidošanos un nepieciešamību - Individuālais darbs mājās - raksta analīze, tās novērtēšana
4. Novērtēt ES politikas ietekmi uz Latvijas ekonomiskās politikas veidošanos - Individuālais darbs - prezentācija, tests
5. Pamatot ES attīstības stratēģijas izvēli - Individuālais darbs auditorijā - ES attīstības stratēģijas izvēle
6. Raksturot un spriest par aktualitātēm ES ekonomiskās politikas veidošanā un novērtēt ES politiku ietekmi uz Latviju - Eksāmens
Priekšzināšanas Vēlamas priekšzināšanas makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2019/2020 gada pavasara semestris
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICH0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 16.30 - 18.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBEN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
AIBE0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIGY0 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
RIGYB 1. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
RICH0 4. kurss, 3 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 0 09:00 - 12:00
RIGY0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RIGYB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-513 3 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIBE0 2. kurss, 3+2 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIBU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 6 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
2020/2021 gada rudens semestris
RICH0 4. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-511 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * *
1 Pr.d. Asociētais profesors I.Judrupa Kalnciema 6-508 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]