IBO450 Starptautiskā ekonomika

Kods IBO450
Nosaukums Starptautiskā ekonomika
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Mācībspēks Maija Šenfelde, Aleksandrs Fedotovs
Kredītpunkti 4.0 (6.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Starptautiskās tirdzniecības teorija.Reģionālās ekonomiskās problēmas.Starptautiskās tirdzniecības politika.Valūtas kursi un atvērtas ekonomikas teorija.Nacionālie rēķini un maksājumu bilance.Starptautiskā makroekonomiskā politika.Starptautiskā valūtas sistēma.Kapitāla pasaules tirgus..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Izprast starptautisko ekonomisko attiecību būtību. Mācēt analizēt valstu ārējās tirdzniecības politiku un tās rezultātus, kā arī valsts maksājumu bilanci. Spēt orientēties starptautiskās valūtas attiecībās
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Izprot starptautiskās ekonomikas un pasaules saimniecības būtību - Kontroles testi. Gala eksāmens
Saprot starptautiskās tirdzniecības ekonomiskos pamatus, pārzina starptautiskās tirdzniecības teorijas, izprot ārējās tirdzniecības politiku un tās ekonomiskās sekas - Kontroles testu un uzdevumu risināšana. Gala eksāmens
Spēj analizēt valsts maksājumu bilanci un izprot kapitāla plūsmu kustību - Kontroles testu un uzdevumu risināšana. Gala eksāmens
Izprot starptautiskās valūtas sistēmas un valūtas kursa ietekmi uz valsts ekonomiku - Kontroles testu un uzdevumu risināšana. Gala eksāmens
Priekšzināšanas zināšanas mikroekonomikā un makroekonomikā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors M.Šenfelde Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors M.Šenfelde Kalnciema 6-513 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBE0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Profesors M.Šenfelde Kalnciema 6-513 3 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. Profesors M.Šenfelde Kalnciema 6-513 3 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]