IMP411 Nodokļu informācijas sistēmas

Kods IMP411
Nosaukums Nodokļu informācijas sistēmas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Nelija Jezdakova, Rita Livčāne, Andželika Vilks
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija LR nodokļu informatīvo sistēmu tiesiskais regulējums. Nodokļu maksātāju reģistrācija. Nodokļu maksātāju uzskaite. Nodokļu maksājumu un muitas maksājumu uzskaite (NUS). Nodokļu administrācijas datu bāzes un noliktavas. Citu valsts reģistru izmantošana. Nodokļu administrēšana. Citi informācijas reģistri..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodokļu informācijas sistēmas ir studiju priekšmets, kas sniedz bāzes zināšanas par nodokļu informatīvajām sistēmām, nodokļu administrēšanas jautājumiem. Uzdevumi ir palīdzēt izprast nodokļu informācijas sistēmas uzbūvi, nodokļu uzskaiti un reģistrāciju, informācijas uzkrāšanas sistēmas un ļauj iegūt nodokļu informācijas izmantošanas prasmi.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izmantot nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes lēmumu pieņemšanā un pamatošanā - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin nodokļu informatīvo sistēmu veidošanas procesu un spēj pielietot likuma “Par nodokļiem un nodevām”, likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” un “Fizisko personu datu aizsardzības likuma” tiesību normas. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj veikt nodokļu maksātāju reģistrāciju, pārzin informācijas apmaiņas procesu starp Uzņēmumu reģistru un Valsts ieņēmumu dienestu, Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldi. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj izmantot nodokļu maksājumu uzskaites sistēmas (NUS) darbības principus, aprēķina algoritmus, kā arī pārzin VID, Valsts kases informatīvo sistēmu mijiedarbību. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj izmantot VID datu noliktavu iekļauto informāciju un citu informāciju nodokļu administrēšanai - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Pārzin starptautisko konvenciju darbības kopsakarības, spēj izmantot un analizēt informācijas apmaiņas rezultātus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Priekšzināšanas Nepieciešamas priekšzināšanas par nodokļu sistēmam, nodokļu administrēšanu

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 2. kurss, 2 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RICM0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMP 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. A.Vilks Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Vilks Kalnciema 6-301 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]