IMP318 Nodokļu grāmatvedība

Kods IMP318
Nosaukums Nodokļu grāmatvedība
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Ekonomika
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Tamāra Vanaga, Vanda Gurkovska, Irina Mogorite, Inese Bindemane
Kredītpunkti 2.0 (3.0 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu aprēķināšana, atbilstoši grāmatvedības reglamentējošo likumu un nodokļu likumdošanai. Īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtības pareizība un nomaksa budžetā. Īpašuma nodokļa nomaksa uzņēmumu grāmatvedībā: PVN nodokļa grāmatvedības uzskaite konta apgrozījuma pareizības konta 57. debeta un kredīta apgrozījuma pareizības pārbaude..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodokļu grāmatvedība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par valsts noteiktajām prasībām uzskaitē nodokļu aprēķina vajadzībām. Galvenais mērķis ir dot studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nodokļu uzskaites organizēšanā fiziskām un juridiskām personām.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj raksturot uzskaites sistēmas un prot izvēlēties uzņēmējdarbībai atbilstošo. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj noteikt aprēķināmo nodokļu veidus un sagatavojamo pārskatu veidus. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj pārzināt uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju un prot aprēķināt uzņēmuma ienākuma nodokli. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Spēj raksturot elektroniskās deklarēšanas sistēmu un prasības grāmatvedības programmām. - Aktivitāte seminārā/lekcijā (inviduālais darbs+darbs komandā): 30%; Pastāvīgais darbs: 20%; Tests: 50%
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 3. kurss, 2 grupa
1 Lekc. I.Bindemane Kalnciema 6-309 3 16.30 - 18.05 * * * * * * * *
1 Lekc. I.Bindemane Kalnciema 6-309 3 18.15 - 19.50 * * * * * * * *
RIGMP 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 12 grupa
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 09:00 - 12:00
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 0 12:30 - 15:30
RIGMB 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc.; Pr.d. I.Bindemane Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Pr.d. I.Bindemane Nenoteikta- 6 12.30 - 15.30
RIGMP 1. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. I.Bindemane Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc. I.Bindemane Nenoteikta- 6 09.00 - 12.00 *
1 Lekc.; Pr.d. I.Bindemane Nenoteikta- 6 12.30 - 15.30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]