IMP303 Muitas darbības organizēšana un kontrole

Kods IMP303
Nosaukums Muitas darbības organizēšana un kontrole
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Gulbis, Andejs Valbahs, Ināra Gargazeviča
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Muitas administratīvās struktūras un organizācija. Muitas procedūras un to organizēšana. Preču pārbaude. Preču un transporta līdzekļu pārvietošana pāri LR muitas robežai. Muitas maksājumi un to pielietošana. Muitas brokeri. Muitas kontrole un tās formas. Informācijas vākšana, apkopošana un riska analīzes pamatprincipi..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Muitas darbības organizēšana un kontrole ir mācību priekšmets, kura noslēgumā students izpratīs muitošanas procesa sastāvdaļas, tai skaitā preču deklarēšanas un muitas kontroles veidus, pārzinās muitas brokera, muitas noliktavu u.c. ar muitas jomu saistītās uzņēmējdarbības pamatprincipus un informācijas vākšanas, apkopošanas un riska analīzes pamatprincipus.
Priekšzināšanas Zināšanas muitas likumdošanā, datormācībā, muitas darbības pamatos, harmonizētajā sistēmā, ētikā, saskarsmes psiholoģijā

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Doc. A.Gulbis Kalnciema 6-409 1 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * *
1 Lab.d. Doc. A.Gulbis Kalnciema 6-409 1 14.30 - 16.05 * * * * * * * * * * * *
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]