IMP201 Nodokļi un nodevas

Kods IMP201
Nosaukums Nodokļi un nodevas
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Akadēmiskais
Tematiskā joma Muita un nodokļi
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Māris Jurušs, Aivars Vilnis Krastiņš, Valentīna Andrējeva, Tamāra Vanaga, Jānis Ēriks Niedrītis, Zigrīda Vizule, Sandra Bāliņa
Kredītpunkti 3.0 (4.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas: valsts nodokļus, valsts nodevas, pašvaldību nodevas. Nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi. Nodokļu un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu likmes, maksāšanas kārtība. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība. ES tiešo nodokļu harmonizācija. ES nodokļu informācijas sistēmas..
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Nodokļi un nodevas ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par nodokļu un nodevu sistēmu, sistēmas attīstību un kura nolūks ir iepazīstināt ar nodokļu un nodevu sistēmu Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt studentiem izprast nodokļu un nodevu vietu uzņēmējdarbībā un iegūt nodokļu un nodevu aprēķināšanas prasmi. Priekšmeta uzdevumi ir izprast nodokļu un nodevu sistēmas uzbūvi, apgūt nodokļu uzbūves elementus: objekti, likmes, maksāšanas kārtība un pienākumi, kā arī priekšmeta īstenošanas rezultātā prast veikt nodokļu un nodevu aprēķinus, kas ir izmantojami uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā, pielietot zināšanas un aprēķinu prasmes uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā un pamatošanā.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj orientēties nodokļu teorijās un nodokļu terminoloģijā, prot piemērot nodokļu tiesību pamatprincipus - Uzdevumi, praktiskie piemēri, kontroldarbs. Eksāmens.
Spēj veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu, prot veikt apliekama ienākuma korekcijas un pamatot tos - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri
Spēj veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu, izprot nodokļa maksāšanas avansā un rezumējošā kārtībā īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Spēj veikt fizisko personu algas nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu aprēķinus, pamatot aprēķinus ar tiesību normām - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs
Spēj veikt pievienotās vērtības nodokļa aprēķinu, pamatot nodokļu atvieglojumu un atbrīvojumu piemērošanu, aizpildīt pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri, kontroldarbs
Spēj veikt citu nodokļu aprēķinus, izprot nodokļu būtību, aprēķināšanas kārtību un īpatnības - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri
Izprot fiskālās politikas organizāciju un īpatnības, spēj pielietot praksē nodokļu tiesisko regulējumu - Uzdevumi, situācijas analīze, praktiskie piemēri. Eksāmens.
Priekšzināšanas Vidējā izglītība.

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
120.00 123.00 99.00
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2018/2019 gada pavasara semestris
RICL0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICU0 2. kurss, 1+2 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-311 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 3 grupa
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-311 4 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 5 10.15 - 11.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
RIBU0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
RICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-523 2 12.30 - 14.05 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-308 2 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
AECA0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
RICL0 2. kurss, 11 grupa
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Lekc.; Pr.d. Asoc.prof. M.Jurušs Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
1 Pr.d. S.Bāliņa Kalnciema 6-223 0 12:30 - 15:30
AIBU0 1. kurss, 1+8 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIBU0 2. kurss, 2+1 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AICS0 1. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AIMU0 1. kurss, 8 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
AICS0 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 18.15 - 19.50 * * * * * * * * * * * * * * * *
1 Pr.d. A.Žogots Kalnciema 6-419 4 20.15 - 21.50 * * * * * * * *
2019/2020 gada rudens semestris
RIBUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
RICUN 2. kurss, 1 grupa
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
RIKU0 2. kurss, 12 grupa
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 09:00 - 12:00
1 Lekc.; Pr.d. M.Jurušs Kalnciema 6-321 0 12:40 - 15:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]