IMP122 Ievads specialitātē

Kods IMP122
Nosaukums Ievads specialitātē
Statuss Obligātais/Obligātais izvēles
Līmenis un tips Pamatstudiju, Profesionālais
Tematiskā joma Iekšējā drošība un muita
Struktūrvienība Muitas un nodokļu katedra
Mācībspēks Aivars Vilnis Krastiņš, Aivars Gulbis, Māra Pētersone, Daira Aramina
Kredītpunkti 1.0 (1.5 ECTS)
Daļas 1
Anotācija Mācību procesa organizācija. Mācīšanas metodes: lasīšana, klausīšanās, rakstīšana, materiāla izklāsts, gatavošanās eksāmenam. Literatūras un citu informācijas avotu lietošana. Kursa aplūkoti nodokļu un muitas administrēšanas attīstības un vēstures jautājumi, mūsdienu nodokļu un muitas administrācijas organizācija. .
Mērķis un uzdevumi, izteikti
kompetencēs un prasmēs
Ievads specialitātē ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas un nodokļu vietu valsts pārvaldē un tautsaimniecībā, izvēlēto specialitāti, augstskolu, mācīšanas metodēm, informācijas avotu lietošanu.
Sasniedzamie studiju
rezultāti un to vērtēšana
Spēj izprast mācību procesa organizāciju. - Referāts
Spēj izmantot mācīšanas metodes. - Referāts
Spēj izprast muitas un nodokļu administrēšanas būtību. - Referāts ar vērtējumu 10 baļļu sistēmā
Spēj pamatot savu profesionālo izvēli. - Situāciju analīze
Priekšzināšanas Vidējā izglītība

Kursa apgūšanas cena klausītājam Pilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Klātiene
Nepilna laika studijas
Neklātiene
Lekciju saraksts
Daļa Nodarb. veids Pasniedzēji Telpa Nedēļas
diena
Laiks Nedēļa semestrī
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2020/2021 gada rudens semestris
RICM0 1. kurss, 1+2 grupa
1 Pr.d. Profesors A.Krastiņš, Docents (praktiskais) D.Aramina Kalnciema 6-223 3 14.30 - 16.05 * * * * * * * *
RICM0 1. kurss, 11 grupa
1 Lekc. Profesors A.Krastiņš Kalnciema 6-223 0 09:00 - 11:00
1 Lekc. Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 09:00 - 12:00
1 I Docents (praktiskais) A.Gulbis Kalnciema 6-301 0 12:30 - 14:30
Pieteikties uz šo kursu

[Kursa apraksts PDF formātā]